Databasteknik för civilingenjörer

Detta är hemsidan för kursen Databasteknik för civilingenjörer (på engelska: Database Technology for MSc in Engineering), som ges i april-juni vårterminen 2020. Länkar till tidigare kurstillfällen finns här.

Kursen ges på halvfart och håller på vecka 14-23, inklusive veckan när tentan går. Den är avsedd för studenter som läser programmet Civilingenjör, Datateknik. Kursen har inga andra högskolekurser som förkunskapskrav, men den förutsätter att man läser den som en del av programmet, och har gått de tidigare kurserna på programmet.

På grund av Corona-epidemin ges den här kursen i år som distanskurs, med all undervisning och alla inlämningsuppgifter på distans. Kursen börjar måndag 30 mars, precis som planerat, men det gamla schemat som finns (eller fanns?) på Kronox, där det står att kursen börjar med en föreläsning i en lokal på universitetet, gäller alltså inte.

Länkar till Zoom-möten för kursen (bara på vissa tider):
https://oru-se.zoom.us/j/9681240908 för Thomas möten
https://oru-se.zoom.us/j/9509460139 för Hadis möten

Snabblänkar: Planering Föreläsningar YouTube Övningar (1 2 3 4 5 6 7) Inlämningsuppgifter (1 2 3 4 5) Mimer-intro Mimer-FAQ

Allmän information om kursen

Nyheter

Alla nyheter publiceras som anslag i Blackboard.

Videofilmade föreläsningar från 2012 på YouTube

Man ser bäst om man tittar på filmerna i högsta upplösningen och i fullskärmsläge. Vi ska köpa en bättre mikrofon. Titta också på sidan med kursinnehållet för fler YouTube-filmer.

Nr Innehåll Video
1 Databaser och databashanterare del 1, del 2
2 Datamodellering med ER-diagram del 1, del 2
3 Mer om datamodellering del 1, del 2
4 Relationsmodellen, översättning från ER-diagram del 1, del 2
5 Grunder om SQL del 1, del 2
6 Integritetsvillkor. Säkerhet. del 1, del 2
7 Normalformer och normalisering del 1, del 2
8 SQL: fortsättning del 1, del 2
9 Index och prestanda. Transaktioner. del 1, del 2
10 Lagrade procedurer. Triggers. Databasbaserade webbplatser. XML. del 1, del 2
11 Microsoft Access. MySQL. Access, MySQL

Kursmaterial

Kurslitteratur

Användbara länkar


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 7 januari 2021

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser