Databasteknik: Inlämningsuppgift 4 - Normalisering

I tabellen med uppgifter står när det är meningen att du ska göra den här uppgiften, och när den senast ska lämnas in.

Mål

Förberedelser

Titta på videoinspelningarna från föreläsning 7 om normalisering. Vi föreslår också att studenten läser om normalformer och normalisering i kursboken, och att studenten gör detta med flit och noggrannhet: Repetera också övning 3, där du skapade och analyserade demodatabasen.

Scenario

Du är fortfarande DBA för demodatabasen. Det finns en del problem med designen av den databasen, och det är ditt jobb att använda teorin för normalisering för att hitta dessa problem, och åtgärda dem.

Uppgift

Analysera var och en av tabellerna i demodatabasen, och bestäm om den uppfyller BCNF. Om den inte gör det, modifiera den så att den gör det. Man kan behöva ersätta den med två eller flera nya tabeller.

När du gör uppgiften, så antag att stadsnamn är unika, dvs att det inte kan finnas två städer med samma namn. Detta innebär att det finns ett funktionellt beroende mellan city och state.

Några ledtrådar

Redovisning

Lämna in en skriftlig rapport. Rapporten ska skrivas på engelska. Rapporten ska innehålla:

Den här inlämningsuppgiften lämnas till Hadi Banaee (hadi.banaee@oru.se). Enklast är att skicka den med vanlig e-post, alternativt som ett kursmeddelande i Blackboard. Gör helst en PDF. (Word-dokument brukar inte fungera så bra med diagram.) Den här rapporten ska skrivas på engelska.

Bestäm målgruppen för rapporten (se Hur man skriver en rapport) och ange i rapporten vad du förväntar dig av läsaren. Men skriv inte för en databaslärare som redan vet allt som du kommer att skriva!


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 29 mars 2020