Databasteknik: Inlämningsuppgift 2 - EER-diagram

I tabellen med uppgifter står när det är meningen att du ska göra den här uppgiften, och när den senast ska lämnas in.

Mål

Förberedelser

Titta på videoinspelningarna från föreläsning 3, om EER-diagram. Läs i boken, och kanske också annat material, om datamodeller, scheman, datamodellering och Entity-Relationship-modellen. Läs åtminstone detta: Gör gärna övning 2 i kapitel 2, I jultomtens hemliga tjänst (s 57), och övning 1 i kapitel 3, Karlssons maskin och kompani (s 74).

Scenario

Den design du gjort för MUD-databasen (i inlämningsuppgift 1) blir en stor succé, och nu är det dags att förbättra den ytterligare.

Följande tillägg och förändringar ska göras:
  1. Spelare och monster ska behandlas mer lika. När man som spelare möter en annan figur i spelet, så vet man egentligen inte om det är en annan spelare eller om det är ett monster (dvs en figur som styrs av datorn). (I alla fall så länge man inte försöker prata med figuren.) Därför ska både spelare och monster förstås ha en gemensam överentitetstyp.
  2. Sakerna behöver generaliseras så att saker kan innehålla andra saker. En väska eller en ryggsäck är ju en sak, och den kan innehålla andra saker. Man kan till och med stoppa (mindre) väskor inuti (större) väskor, i flera nivåer.

Uppgift

Skapa ett utvidgat Entity-Relationship-schema, även kallat EER-diagram, för databasen.

Redovisning

Lämna in en skriftlig rapport. Rapporten ska innehålla EER-diagrammet, med förklaringar till allt som inte är uppenbart och motiveringar till designbeslut som inte var självklara.

Den här inlämningsuppgiften lämnas till Thomas (thomas.padron-mccarthy@oru.se). Enklast är att skicka den med vanlig e-post, alternativt som ett kursmeddelande i Blackboard. Gör helst en PDF. (Word-dokument brukar inte fungera så bra med diagram.)

Bestäm målgruppen för rapporten (se Hur man skriver en rapport) och ange i rapporten vad du förväntar dig av läsaren. Men skriv inte för en databaslärare som redan vet allt som du kommer att skriva!

När kursen gick som campus-kurs (på plats på universitetet) var tanken är att i första hand två studenter arbetar tillsammans, och lämnar in en gemensam rapport, men nu när kursen går på distans är det förmodligen svårt att samarbeta, så det enklaste är att varje student lämnar in en egen rapport. Men om man kan går det bra att bilda en grupp på två personer, eller i nödfall tre, som lämnar in en gemensam rapport.

Man får också samarbeta i större grupper, men då måste man ändå lämna in en rapport per grupp på en till tre studenter. Dessutom måste varje rapport ange namnet på alla som bidrog i arbetet. Samarbete är alltså tillåtet, men måste redovisas.

Obs! Innan man får skicka in examinationsuppgifter (dvs inlämningsuppgifterna) ska man fylla i en särskild fusk-enkät.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 30 mars 2020