Databasteknik: Inlämningsuppgift 3 - Översättning till tabeller i Mimer

I tabellen med uppgifter står när det är meningen att du ska göra den här uppgiften, och när den senast ska lämnas in.

Mål

Förberedelser

Titta på videoinspelningarna från föreläsning 4, om relationsmodellen och översättning från ett (E)ER-diagram till ett relationsschema. Läs i boken, och kanske också annat material, om översättning från ett ER-diagram till ett relationsschema. Studera åtminstone följande: Från material som hör till tidigare inlämningsuppgifter och övningar kan man också repetera: Om man inte hunnit få tag i boken, kan en del av materialet också läsas i webbkursen om databaser.

Gör gärna övning 1-3 i kapitel 6, på sidan 111 i kursboken.

Scenario

Den design du gjort för MUD-databasen i inlämningsuppgift 1 och inlämningsuppgift 2 imponerar på en hel värld. Jublande människomassor vill nu att du ska översätta ditt EER-schema till tabeller, så att det går att lägga in databasen i en relationsdatabashanterare.

Uppgift

Översätt ditt EER-schema från inlämningsuppgift 2 till ett relationsschema, dvs tabeller.

Skriv create table-kommandon i SQL för dina tabeller, och prova dem i Mimer-databasen. Använd SQL:s foreign key-deklarationer för att ange referensintegritetsvillkor. Lägg också ett par eller några rader i varje tabell, med insert into-kommandon, så att tabellerna blir lättare att förstå.

Om du inte redan gjort det, behöver du ladda ner och installera databashanteraren Mimer. (I nödfall kan det fungera att använda någon annan relationsdatabashanterare som du redan har installerad, till exempel Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL eller SQLite.)

Redovisning

Lämna in en skriftlig rapport, med försättsblad och allt. Rapporten ska skrivas på engelska. Ha med vad som behövs för att göra den så lättbegriplig som möjligt, men den måste innehålla följande:

Rapporten ska innehålla förklaringar till vad du gjort, med motiveringar till alla konstruktionsval som inte är självklara.

Man kan kopiera SQL-kommandon och svaren och klistra in dem i rapporten. I Batch SQL kan man högerklicka på titellisten och välja Mark i menyn, och därefter Copy.

Den här inlämningsuppgiften lämnas till Hadi Banaee (hadi.banaee@oru.se). Enklast är att skicka den med vanlig e-post, alternativt som ett kursmeddelande i Blackboard. Gör helst en PDF. (Word-dokument brukar inte fungera så bra med diagram.) Den här rapporten ska skrivas på engelska.

Bestäm målgruppen för rapporten (se Hur man skriver en rapport) och ange i rapporten vad du förväntar dig av läsaren. Men skriv inte för en databaslärare som redan vet allt som du kommer att skriva! Tänk sen på att faktiskt skriva för den valda målgruppen. Om man till exempel vänder sig till någon som aldrig sett ett ER-diagram, måste man förklara diagrammet!

Obs! Innan man får skicka in examinationsuppgifter (dvs inlämningsuppgifterna) ska man fylla i en särskild fusk-enkät.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 9 juli 2020