Databasteknik för civilingenjörer

Detta är hemsidan för kursen Databasteknik för civilingenjörer (på engelska: Database Technology for MSc in Engineering), som ges i april-juni vårterminen 2022.

Kursen ges på halvfart och håller på vecka 13-22. Vecka 22 är tentavecka. Kursen är avsedd för studenter som läser programmet Civilingenjör, Datateknik. Kursen har inga andra högskolekurser som förkunskapskrav, men den förutsätter att man läser den som en del av programmet, och har gått de tidigare kurserna på programmet.

Förra året gick kursen på distans, med undervisning och handledning i Zoom och hemtentor på Blackboard. Nu ska Corona-pandemin i huvudsak vara över, så den här gången är det en normal campus-kurs.

Snabblänkar: Kursinnehåll och föreläsningar | YouTube (spellista) | Övningar och inlämningsuppgifter | Mimer-intro | Mimer-FAQ

Allmän information om kursen

Nyheter

Alla nyheter publiceras som anslag i Blackboard.

Videofilmade föreläsningar från 2021 på YouTube

Filmerna finns också i den här YouTube-spellistan: Databasteknik 2021

Nr Innehåll Video
1 Databaser och databashanterare del 1, del 2
2 Datamodellering med ER-diagram del 1, del 2
3 EER-diagram, modellering av hierarkier, generalisering del 1, del 2
4 Relationsmodellen, översättning från ER-diagram del 1, del 2
5 Grunder om SQL del 1, del 2
6 Integritetsvillkor. Säkerhet. Personlig integritet och GDPR. del 1, del 2
7 Normalformer och normalisering del 1, del 2
8 SQL: fortsättning del 1, del 2
9 Index och prestanda. Transaktioner. del 1, del 2
10 SQL i program. Lagrade procedurer. Triggers och aktiva databaser. del 1, del 2
11 Gästföreläsning med Karl-König Königsson från Mimer
12 Databaser och Webben. XML. JSON. del 1, del 2

Kursmaterial

Kurslitteratur

Användbara länkar

Informationsvärdering


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 4 januari 2023

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser