Databasteknik för civilingenjörer: Betygskriterier

Den här versionen av betygskriterierna gäller för kursen DT504G Databasteknik för civilingenjörer, 7,5 högskolepoäng, vårterminen 2022.

För betyget 3 krävs:

En felaktigt eller dåligt uppbyggd databas kan ge stora och långvariga svårigheter. När man väl konstruerat en databas och börjat fylla den med data, kan den finnas kvar i årtionden, kanske långt efter att de nuvarande applikationsprogrammen slutat användas och ersatts av nya, som arbetar med samma databas. Även om det i teorin går att ändra databasens schema, kan det i praktiken vara mycket svårt.

Därför är det mycket viktigt att göra ett korrekt och bra schema för databasen. För att överhuvudtaget bli godkänd på kursen, måste man ha järnkoll på grundläggande datamodellering. Om man inte kan skilja på ett ett-till-många-samband och ett många-till-många-samband blir man underkänd. Om man inte kan implementera dem korrekt och bra i form av tabeller i en relationsdatabas, blir man underkänd.

Dessutom krävs att man kan följande:

För betyget 4 krävs:

Mer kunskap och färdigheter att skriva SQL, och en djupare förståelse för prestanda, index och transaktioner. Förståelse för normalisering och normalformer.

Viss förståelse för SQL inuti programkod i Python, och databashanterarens interna datastrukturer och arbetssätt.

Kort om databasbaserade webbplatser, översättning mellan objektorienterade data och data i en relationsdatabas (ORM), lagrade procedurer, aktiva databaser, dataskyddsförordningen och alternativ till traditionella relationsdatabaser.

För betyget 5 krävs:

Mer och bättre kunskap, förståelse och färdigheter.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 21 mars 2022