Databasteknik för civilingenjörer: Inlämningsuppgifter och övningar

Kursen innehåller ett antal inlämningsuppgifter som ska redovisas skriftligt. I tabellen nedan står vilken eller vilka veckor vi rekommenderar att ni gör, och lämnar in, uppgifterna. Det är inte en uppgift per bokat labbtillfälle.

Man får göra uppgifterna i egen takt, men varje uppgift har en sista inlämningsdag. Planera inte att lämna in uppgifterna på sista inlämningsdagen. Sista inlämningsdagen är just sista inlämningsdagen, och är tänkt att innehålla en del reservtid för till exempel sjukdom. Uppgifter som lämnats in i tid ger gratispoäng på ordinarie tentamen.

Alla inlämningsuppgifter måste lämnas in. Om man missat en deadline, måste man alltså ändå lämna in uppgiften, senare. Man behöver inte ha lämnat in alla uppgifterna för att få delta på tentan, men vi rekommenderar att man gör uppgifterna före tentan. Statistiken från tidigare år visar en tydlig korrelation mellan att ha gjort uppgifterna och tentaresultatet.

Förutom den sista inlämningsdagen för varje uppgift, som man får extrapoäng på tentan om man håller, finns en sista inlämningsdag för alla uppgifter. Det är sista dagen på terminen, 5 juni 2022. Efter den dagen rättar vi uppgifterna i mån av tid.

Det finns också några rena övningsuppgifter, en del med svar, som alla förväntas göra men som inte behöver redovisas. Inlämningsuppgifterna kan vara svåra att klara om man inte gjort övningsuppgifterna.

Tiderna som anges i tabellen är en uppskattning av hur lång tid det kan ta att göra uppgifterna, om man förberett sig genom att läsa kurslitteraturen, skriva SQL-frågor på papper, och så vidare. Förberedelsetiden kan vara mycket längre än den angivna datortiden och hemarbetstiden.

Tänk på att den här kursen motsvarar 5 veckors heltidsstudier, dvs ungefär 5 * 40 = 200 timmar. Det gäller för någon sorts normalstudent, så man kan mycket väl behöva lägga ner betydligt mer tid. En del av tiden används till föreläsningar och att läsa i kursmaterialet, en del av tiden är bokad i datorsalen, men en stor del av tiden går åt till att arbeta hemma (eller på annan icke bokad tid och plats) med övningar och inlämningsuppgifter.

Arbeta gärna i grupper om två. Men man bör välja en labbkompis som är ungefär lika bra eller dålig som man själv. Annars är risken stor att den ena personen gör allt jobbet, medan den andra sitter bredvid och inte förstår.

(En del av instruktionerna är, tills vidare, på engelska.)

Inlämningsuppgift Övning Datortid ca timmar Hemarbete ca timmar Kursvecka Lämnas in senast
1. ER-diagram   0 2 1 1 april
2. EER-diagram   2 4 2-3 onsdag 13 april
  1. Att logga in i Mimer 2 0 2-3  
  2. Enkla tabeller i Mimer 2 2 3-4  
3. Översättning till tabeller i Mimer   2 3 4-5 29 april
  3. Analysera demo-databasen 4 4 4-5  
  4. Enkel SQL 2 2 5  
  5. Mycket mera SQL 2-20 2-20 5-6  
4. Normalisering   2 6 6-7 13 maj
  6. Aktiva databaser 2 2 7-8  
  7. Microsoft Access 2 2 7-8  
5. Avancerad SQL   4 6 8-9 27 maj

(Sista inlämningsdagen håller på till midnatt den dagen.)

Om samarbete på inlämningsuppgifterna: Varje grupp (som normalt består av en eller två studenter) ska göra en egen lösning, och skicka in den, men det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med. Varje lösning måste ange namnet på alla som bidrog i arbetet. Samarbete är alltså tillåtet, men måste redovisas. Man måste också ha fyllt i fusk-enkäten.

Observera vad det står i rutan ovanför. Det står att samarbete är tillåtet, men varje grupp ska göra en egen lösning. Något som inte är tillåtet att utgå från en existerande lösning, som man till exempel fått av en kamrat, och ändra lite i den så man tror att läraren inte ska känna igen den. Man måste alltså göra en egen lösning.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 13 april 2022