Örebro universitet
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se)
Tentamen i

Databasteknik

måndag 26 augusti 2019

Gäller som tentamen för:
DT504G Databasteknik för civilingenjörer, provkod 0100


Hjälpmedel: Ordbok för översättning.
Poängkrav: Maximal poäng är 38. För godkänt betyg krävs 20 poäng, varav minst fyra poäng på uppgift 1 och minst fem poäng på uppgift 2.
Resultat: Meddelas på kursens hemsida eller via e-post senast måndag 16 september 2019.
Återlämning av tentor: Elektroniskt via Studentforum.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, telefon 070 - 73 47 013.LYCKA TILL!

Scenario till uppgifterna

Alla känner till Örebro universitet, men ett annat universitet som inte är lika känt är Laxå universitet:

Laxå

Fotograf: Johan Jönsson. Licens: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Laxå universitet planerar att växa kraftigt, och nu behöver de en databas för att hålla reda på sina lokaler och lärare. Det som finns är:

Uppgift 1 (5 p)

Rita ett ER- eller EER-diagram för den beskrivna databasen. Använd informationen i scenariot ovan, men tänk också på att det ska gå att svara på frågorna i uppgift 4 nedan.

ER- och EER-diagram kan ritas på flera olika sätt. Om du använder en annan notation än kursboken, måste du förklara den notation som du använder.

Uppgift 2 (6 p)

Implementera den beskrivna databasen i relationsmodellen, dvs översätt ER-diagrammet till tabeller.

Du behöver inte skriva create table-kommandon i SQL, men du ska ange vilka relationer som finns och vilka attribut varje relation innehåller. Ange också alla kandidatnycklar, vilken av dessa som är primärnyckel, samt vilka referensattribut som finns och vad de refererar till.

Implementationen ska vara bra.

Uppgift 3 (3 p)

Välj själv en av tabellerna som du gjort i uppgift 2 ovan. Ange vilken som är den högsta normalform (av 1NF, 2NF, 3NF och BCNF) som tabellen uppfyller.

Visa sen att tabellen uppfyller den normalformen.

Uppgift 4 (10 p)

Formulera följande frågor i SQL. Definiera gärna vyer eller CTE:er om det underlättar, men skapa inte nya tabeller.

a) (1p) Vilka rum finns i Teknikhuset och Långhuset?

b) (2p) Vilka rum med namn som börjar på T finns i Teknikhuset?

c) (2p) Vad heter de lärare som finns i Teknikhuset?

d) (2p) Vad heter de lärare som har gått hem? Det är alltså de lärare som inte finns i ett rum.

e) (3p) Genom vilka hus går den längsta korridoren? Vi vill veta vad de husen heter.

Uppgift 5 (4 p)

Universitetet växer, och alla tabeller blir mycket stora. Vi märker att SQL-frågorna i uppgift 3 börjar bli långsamma. Vi ser också att det inte finns några index i databasen, inte ens på nycklar.

Vilka index bör man skapa för att

a) fråga a
b) fråga b
c) fråga c

ska gå snabbare?

Uppgift 6 (3 p)

Ange tre olika databashanterare. Skriv för var och en åtminstone någon egenskap som skiljer den från de andra.

Uppgift 7 (2 p)

Laxå universitet är mindre känt än Örebro universitet, men det blev universitet redan 1998, ett år före Örebro. Tyvärr är deras webbplats, laxu.se, också från 1998, och den har byggts med hjälp av CGI-program. De data som visas på webbplatsen hämtas ur en databas. I början fungerade webbplatsen snabbt och bra, men nu när antalet studenter på Laxå universitet har ökat, har webbplatsen börjat få ganska dåliga prestanda. En konsult kommer och tittar, och skyller på CGI-programmen.

Kan konsulten ha rätt? Varför skulle just CGI-program vara långsamma?

Uppgift 8 (5 p)

Förklara kort vad som menas med:

a) Isolering (I:et i ACID)
b) Hållbarhet (D:et i ACID)
c) Relation (i en relationsdatabas)
d) Yttre join
e) Referensintegritet