Databasteknik för civilingenjörer: Kursinnehåll och föreläsningar

Kursinnehållet (dvs vad som kan komma på tentan) definieras av de angivna delarna i kursboken. De viktigaste, roligaste eller på annat sätt intressanta delarna av detta kommer att gås igenom på förelsningarna, och övas i laborationsdelen av kursen, men det är kursboken som bestämmer vad kursen innehåller.

Den här sidan, och andra sidor på den här webbplatsen, kan innehålla referenser till fördjupningslitteratur och andra resurser om ämnet, men kursinnehållet bestäms fortfarande av de angivna delarna i kursboken.

Hänvisningarna är till andra upplagan av boken. När det skiljer sig från första upplagan har jag angivit det.

För att klara laborationsdelen av kursen kan man behöva studera ytterligare material, som laborationshandledningar och olika manualer.

Föreläsningarna är på svenska. Det kan dock förekomma undervisning, handledning och texter på engelska.

Föreläsningarna

Litteratur


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 28 april 2022