Kompilatorer och interpretatorer

Det här är hemsidan för kursen Kompilatorer och interpretatorer (på engelska: Compilers and Interpreters) som ges i läsperiod 1 (september-oktober) hösten 2015.

Snabblänkar: Föreläsningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Labbar 0 1 2 3 4 5 6 (7)

Allmän information om kursen

Nyheter

Videofilmade föreläsningar från 2012 på YouTube

Nr Innehåll Video
1 Kompilatorer - vad, hur och varför? del 1, del 2
2 Syntax och grammatiker del 1, del 2
3 Syntaktisk analys ("parsning"). En mycket enkel kompilator. del 1, del 2
4 Mer om syntaktisk analys. Bottom-up parsing. Parser-generatorer. del 1, del 2
5 Yacc och Bison del 1, del 2
6 Lexikalisk analys ("scanning"). Lex och Flex. Reguljära uttryck. del 1, del 2
7 Syntax-styrd översättning. Att bygga syntax-träd. del 1, del 2
8 Run-time-omgivningar. Skräpsamling. del 1, del 2
9 Att exekvera syntaxträdet. Stackmaskiner. del 1, del 2
10 Typsystem och typkontroll del 1, del 2
11 Intermediärkod och optimering del 1, del 2, del 3
12 Kodgenerering film

Övrigt kursmaterial

Kurslitteratur


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 18 augusti 2016

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser