KOI: Kursinnehåll och föreläsningsplan

"ALSU-07" är kursboken av Aho, Lam, Sethi och Ullman ("Lila drakboken" från 2007). Bokens webbplats: dragonbook.stanford.edu.
"ASU-86" är den tidgare kursboken av Aho, Sethi och Ullman ("Röda drakboken" från 1986).
"KP" är Kjell Posts bok med oh-bilder.

Den här sidan, och andra sidor på kursens webbplats, innehåller en del referenser till texter och andra resurser som handlar om kompilatorteknik, men kursinnehållet består av:

 1. De avsnitt i ALSU-07 som anges i föreläsningsplanen nedan.
 2. Artikeln Grammatiker för datorspråk.
 3. Artikeln Grammatiktransformationer.
 4. Artikeln The Very Basics of Garbage Collection.
 5. Labbuppgifterna.
Alltså är Kjell Posts oh-bilder inte en del av kursinnehållet, utan finns bara med som ett hjälpmedel.

Föreläsningsplan

Det är inte säkert att indelningen i föreläsningar kommer att stämma med vad vi verkligen hinner med de olika gångerna.
 1. Kompilatorer - vad, hur och varför?
 2. Syntax och grammatiker
 3. Syntaktisk analys ("parsning"). En mycket enkel kompilator.
 4. Mer om syntaktisk analys. Bottom-up parsing. Parser-generatorer.
 5. Yacc.
 6. Lexikalisk analys ("scanning"). Lex. Reguljära uttryck.
 7. Syntax-styrd översättning. Att bygga syntax-träd.
 8. Run-time-omgivningar
 9. Att exekvera syntaxträdet. Stackmaskiner.
 10. Typsystem och typkontroll
 11. Intermediärkod och optimering
 12. Kodgenerering
 13. Inte en föreläsning: Några övningsuppgifter som repetition


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 15 september 2010