KOI: Inlämningsuppgifter

För betyget 4: För betyget 5:

Gör uppgifterna i egen takt.

Uppgifterna går att göra under valfritt operativsystem som har kompilator för C och C++ samt fungerande versioner av Yacc och Lex. Instruktionerna här gäller Windows, men man kan också göra labbarna under till exempel Linux. (Det finns Linux-specifika labbinstruktioner från tidigare år.)

Ytterligare ett alternativ är att använda CygWin under Windows. Då kan man använda Unix-skal och Unix-kommandon, trots att man kör på en Windows-maskin.


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se) 30 augusti 2012