KOI: Inlämningsuppgifter

För betyget 4: För betyget 5:

Gör uppgifterna i egen takt.

Uppgifterna går att göra under valfritt operativsystem som har kompilatorer för C och C++ samt fungerande versioner av Yacc och Lex. Instruktionerna här gäller Linux, men man kan också göra labbarna under till exempel Windows. (Det finns Windows-specifika labbinstruktioner från tidigare år.)

Ytterligare ett alternativ är att använda CygWin under Windows. Då kan man använda Unix-skal och Unix-kommandon, trots att man kör på en Windows-maskin.

Om källor och samarbete:
  • Varje grupp (som normalt består av en eller två studenter) ska göra en egen lösning av varje inlämningsuppgift, och skicka in den, men det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med. Varje lösning måste ange namnet på alla som bidrog i arbetet. Samarbete är alltså tillåtet, men måste redovisas.
  • Alla källor som använts vid lösningen av uppgiften ska anges.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se) 6 september 2014