Mobila applikationer med Android: Lektioner

De här lektionerna går inte igenom allt man behöver lära sig, utan ger bara en introduktion till de viktigaste delarna.

Om inlämningsuppgifterna:
  • Inlämningsuppgift 1-3 handlar om grundläggande Android-företeelser som aktiviteter och intents. De uppgifterna är ganska små och lätta.
  • Inlämningsuppgift 4 innehåller nätverkskommunikation och trådar, och kan upplevas som lite svårare.
  • Inlämningsuppgift 5 är ett lite större projekt, som förutom nätverkskommunikation och trådar också innehåller grafik och GPS-lokalisering.

Observera att uppgift 1-3 alltså är ganska enkla, medan uppgift 4 och särskilt 5 är svårare och kräver både mer tid och mer kunskaper. Planera för detta när du lägger upp dina studier!

Om samarbete på inlämningsuppgifterna: Varje student ska göra en egen lösning, och skicka in den, men det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med. Tänk på att plagiat är en känslig fråga i den akademiska världen, och skillnaden mellan å ena sidan tillåtet samarbete och berömvärt användade av källor, och å andra sidan fusk, ofta bara är ifall man talar om att man gjort det.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 9 november 2013