Tillbaka till lektionslistan

Mobila applikationer med Android: Inlämningsuppgift 3

Meningen med den här uppgiften är:

Uppgift

Skapa en Android-app som innehåller tre olika aktiviteter. Varje aktivitet ska ha en meny, med vilken man kan välja att gå till de andra aktiviteterna.

Så här kan de tre aktiviteterna se ut:

Aktivitet 1       Aktivitet 2       Aktivitet 3

I varje aktivitet ska det finnas en meny så att man kan välja att gå till de andra aktiviteterna:

Menyn

(Man får räkna med att olika Android-versioner, och ibland också samma version på olika tillverkares telefoner, kan se lite olika ut.)

Dessutom ska det finnas ett fjärde menyval för att starta en webbläsare:

Webbläsaren

Lästips

Programmeringstips

Redovisning

Packa ihop hela Eclipse-projektet (eller motsvarande) som en Zip-fil (eller motsvarande) och skicka den med e-post till läraren.

Om samarbete: Varje student ska göra en egen lösning, och skicka in den, men det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med.

Skriv gärna i ärenderaden på brevet vilken kurs det handlar om, till exempel "Android-uppgift 3", och inte bara "Uppgift 3".

Tillbaka till lektionslistan


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 23 november 2013