Tillbaka till lektionslistan

Mobila applikationer med Android: Inlämningsuppgift 1

Meningen med den här uppgiften är mest att man ska installera den programvara som behövs, och lära sig hur man skapar en app. Om man redan vet hur man gör, tar själva appen bara någon minut att skapa.

Uppgift

Skapa en Android-app. Själv använde jag Eclipse för att skapa appen, och körde den i en emulator, men det är inget tvång. Appen ska kunna visa en text som säger att detta är uppgift 1, och som visar ditt namn. Exempel på hur en lösning kan se ut:

Emulatorn med ett exempel på en lösning av uppgiften: namnrutan

Redovisning

Ta en bild av emulatorn med texten, i form av en bitmap-bild, GIF-bild eller PNG-bild, och skicka bilden med vanlig e-post, till läraren. (JPEG funkar också, men blir inte lika snyggt för den här typen av bilder. Specialformat, som Photoshops särskilda sparfiler, kan jag förmodligen inte titta på.)

Skicka alla uppgifter och frågor med vanlig e-post, inte i Blackboard.

Om samarbete: Varje student ska göra en egen lösning, och skicka in den, men det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med. Tänk på att plagiat är en känslig fråga i den akademiska världen, och skillnaden mellan å ena sidan tillåtet samarbete och berömvärt användade av källor, och å andra sidan fusk, ofta bara är ifall man talar om att man gjort det.

Skriv gärna i ärenderaden på brevet vilken kurs det handlar om, till exempel "Android-uppgift 1", och inte bara "Uppgift 1".

Tillbaka till lektionslistan


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 25 maj 2012