Tillbaka till lektionslistan

Mobila applikationer med Android: Lektion 11

Idag:
  • Webbapplikationer
  • HTML5
  • HTML5 på olika plattformar (iPhone, Android, skrivbordsdatorer)
  • Andra sätt att skriva appar för flera olika plattformar

Här ska det så småningom bli en lektion om HTML5. Från svenska Wikipedia:

HTML5 är en kommande standard för märkspråken HTML och XHTML från organisationen World Wide Web Consortium (W3C). Standarden påbörjades av Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) och är den femte versionen av HTML.

Ledande principer för utvecklingen är bakåtkompatibilitet med existerande HTML, tydligare beskrivningar av hur webbläsare skall tolka och rendera koden och utvidgad funktionalitet. HTML5 inkluderar tekniker för ljud, video, grafik och webbapplikationer, såväl som text och bild.

En av tankarna med HTML5 är att man ska kunna göra appar, med ungefär samma funktionalitet som Android- eller iPhone-appar, men som körs i webbläsaren, och som därför blir portabla, så att samma HTML5-appar kan köras på olika plattformar, till exempel Android, iPhone och även en vanlig Windows-dator.

Läs också vad XKCD har att säga om appar som alternativ till webbplatser: http://xkcd.com/1174/

Tillbaka till lektionslistan


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 27 februari 2013