Programmeringsmetodik

Det här är hemsidan för kursen Programmeringsmetodik som ges i läsperiod 1 (september-oktober) hösten 2011. Kursen motsvarar ungefär vad som på andra ställen brukar kallas Datastrukturer och algoritmer.

Snabblänkar:
Nyheter | Planering | VS2010-intro | Föreläsningar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Övningar | Inlämningsuppgifter: 1 2 3

Allmän information om kursen

Nyheter

Planering

Läs om hur man gör i den här kursen, och hur alltihop är upplagt!

Kursmaterial på webben

Först lite kompletterande kursmaterial som är skrivet av Thomas: Huvuddelen av kursmaterialet är skrivet av Gunnar Joki:

Thomas föreläsningsanteckningar (kan komma att modifieras efter hand för att stämma med årets kurs):

Gamla föreläsningsanteckningar från 2010:

Gamla tentor

Användbara länkar


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 23 augusti 2012

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser