PDA-applikationer med .NET, 7.5 högskolepoäng

Kursen var på 5 poäng i det gamla systemet.

Aktuellt kurstillfälle:

Tidigare kurstillfällen:


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 18 augusti 2010

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser