PDA-applikationer med .NET, 5 poäng

Detta är hemsidan för distanskursen PDA-applikationer med .NET, 5 poäng (på engelska: Applications for PDAs using .NET), som ges under höstterminen 2005.

Snabblänkar: Lektioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Allmän information om kursen

För nytillkomna lyssnare

Om du hittat den här webbsidan innan du sökt och blivit antagen till kursen, och tycker att det här verkar vara en rolig kurs att läsa, så kontakta Jessica Waleryd (jessica.waleryd@tech.oru.se). Hon behöver ditt namn, ditt personnummer, vilken kurs det gäller, och hur du uppfyller förkunskapskraven.

Java och C#

Förkunskapskraven säger Java, men vi använder inte Java i kursen, utan ett nytt språk från Microsoft som heter C# (uttalas "c sharp", eller "sii schaarp" om man ska försöka skriva på svenska). Det påminner om Java, men det är ett eget språk, med både skillnader och likheter jämfört med Java. Den här kursen fungerar därför också som en sorts rivstart med C# (och miljön .NET) för den som kan Java.

Nyheter

Kurslitteratur

Lektionerna

Själva lektionerna finns här.

Några användbara länkar

Kursen använder programspråket C#, som är ett nytt språk från Microsoft. Det påminner om Java, men det är ett eget språk, med många skillnader. Kursboken tar upp mycket om C#, men här finns några bra länkar där man kan läsa mer:


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 23 januari 2006

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser