Compilers and Interpreters

This is the home page for the course Compilers and interpreters (in Swedish: Kompilatorer och interpretatorer) given in study period 1 (September-October) autumn semester 2020. These web pages contain lab instructions and some other texts. There is also a page in Blackboard, where news and notifications will be published. The course used to have course code DT125G, but it has been changed to DT135G.

På grund av Corona-epidemin ges den här kursen i år huvudsakligen på distans, även om det finns labblokaler bokade på labbtiderna för den som eventuellt behöver tillgång till datorer. Lektioner och handledning görs via Zoom, på de tider som finns bokade i schemat. Även labbhandledningen är alltså, åtminstone tills vidare, via Zoom.

Länk till Zoom-möten för kursen (bara på de schemalagda tiderna):
https://oru-se.zoom.us/j/9681240908

Kursen ges på svenska i år. Tidigare har vi haft en del utländska utbytesstudenter på kursen, och då var undervisningsspråket engelska, men av Corona-skäl är deras deltagande inställt.

Quick links: Lectures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Assignments 0 1 2 3 4 5 6 (7)

Allmän information om kursen

News

Nyheter kommer att publiceras som anslag i Blackboard, så att ni automatiskt får mail om dem. Kontrollera att ni har en fungerande e-post-adress!

Videofilmade föreläsningar från 2019 på YouTube

Föreläsningarna från 2019 i vad som formellt är en annan kurs (men det är samma innehåll) finns i den här spellistan på YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlUGRprNEgH8FkkUq36gwoQ0e4GBsUaap

Nr Innehåll Video
1 Kompilatorer - vad, hur och varför? del 1, del 2
2 Syntax och grammatiker del 1, del 2
3 Syntaktisk analys ("parsning"). En mycket enkel kompilator. del 1, del 2
4 Mer om syntaktisk analys. Bottom-up parsing. Parser-generatorer. del 1, del 2
5 Yacc och Bison del 1, del 2
6 Lexikalisk analys ("scanning"). Lex och Flex. Reguljära uttryck. del 1, del 2
7 Syntax-styrd översättning. Att bygga syntax-träd. del 1, del 2
8 Run-time-omgivningar. Skräpsamling. del 1, del 2
9 Att exekvera syntaxträdet. Stackmaskiner. del 1, del 2
10 Typsystem och typkontroll del 1, del 2
11 Intermediärkod och optimering del 1, del 2
12 Forts. optimering; Kodgenerering del 1, del 2

Videofilmade föreläsningar från 2012 på YouTube

Äldre och med sämre ljud, men samma innehåll som filmerna ovanför. För den som vill jämföra och se om jag blivit bättre på de sju åren som gick till filmerna ovanför.

Nr Innehåll Video
1 Kompilatorer - vad, hur och varför? del 1, del 2
2 Syntax och grammatiker del 1, del 2
3 Syntaktisk analys ("parsning"). En mycket enkel kompilator. del 1, del 2
4 Mer om syntaktisk analys. Bottom-up parsing. Parser-generatorer. del 1, del 2
5 Yacc och Bison del 1, del 2
6 Lexikalisk analys ("scanning"). Lex och Flex. Reguljära uttryck. del 1, del 2
7 Syntax-styrd översättning. Att bygga syntax-träd. del 1, del 2
8 Run-time-omgivningar. Skräpsamling. del 1, del 2
9 Att exekvera syntaxträdet. Stackmaskiner. del 1, del 2
10 Typsystem och typkontroll del 1, del 2
11 Intermediärkod och optimering del 1, del 2, del 3
12 Kodgenerering film

Övrigt kursmaterial

Kurslitteratur


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), January 2, 2021

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser