Datoranvändning och datorteknik

Detta är hemsidan för delkursen Datoranvändning och datorteknik som ingår i Digital mediedesign A, och som ges i januari-februari vårterminen 2006.

Allmän information om kursen

Nyheter

Kurslitteratur och annat kursmaterial

Användbara länkar


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@tech.oru.se), 28 mars 2006

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser