Datorteknik för Mediedesignprogrammet

Detta är hemsidan för datorteknik-delen av delkursen Datoranvändning och datorteknik, 5 poäng, som ingår i Mediedesignprogrammet hösten 2004.

Nyheter

Länkar


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 27 oktober 2004

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser