Kompilatorer och interpretatorer

Det här är hemsidan för kursen Kompilatorer och interpretatorer (på engelska: Compilers and Interpreters) som ges i läsperiod 1 (september-oktober) hösten 2008. Länkar till tidigare kurstillfällen finns här.

Snabblänkar: Föreläsningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Labbar 1 2 3 4 5 6 (7)

Allmän information om kursen

Nyheter

Kursmaterial

Kurslitteratur


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 18 augusti 2009

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser