Compilers and Interpreters

This is the home page for the course Compilers and Interpreters for MSc in Engineering (in Swedish: Kompilatorer och interpretatorer för civilingenjörer) given in study period 2 (October-January) autumn semester 2021. These web pages contain lab instructions and some other texts. There is also a page in Blackboard, where news and notifications will be published.

This year, the course language is Swedish.

Corona-epidemin är slut, men inte förrän vecka 43, så det allra första undervisningstillfället, måndag 18 oktober, är i Zoom. Därefter är kursen på campus.

Länk till Zoom-mötet:
https://oru-se.zoom.us/j/9681240908

Quick links: Weekly plan | Lectures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Exercises 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Assignments 0 1 2 3 4 5 6 (7)

General information about the course

News

News are published as announcements ("anslag") in Blackboard, and Blackboard will also send them to you as e-mail. Check that you have a working e-mail address!

Lectures from 2019 on YouTube, in Swedish

The lectures from 2019 have been recorded and collected in this YouTube playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlUGRprNEgH8FkkUq36gwoQ0e4GBsUaap

These video lectures are in Swedish.

Nr Innehåll Video
1 Kompilatorer - vad, hur och varför? del 1, del 2
2 Syntax och grammatiker del 1, del 2
3 Syntaktisk analys ("parsning"). En mycket enkel kompilator. del 1, del 2
4 Mer om syntaktisk analys. Bottom-up parsing. Parser-generatorer. del 1, del 2
5 Yacc och Bison del 1, del 2
6 Lexikalisk analys ("scanning"). Lex och Flex. Reguljära uttryck. del 1, del 2
7 Syntax-styrd översättning. Att bygga syntax-träd. del 1, del 2
8 Run-time-omgivningar. Skräpsamling. del 1, del 2
9 Att exekvera syntaxträdet. Stackmaskiner. del 1, del 2
10 Typsystem och typkontroll del 1, del 2
11 Intermediärkod och optimering del 1, del 2
12 Forts. optimering; Kodgenerering del 1, del 2

Övrigt kursmaterial

Kurslitteratur


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), August 27, 2022

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser