Programmering C, distans

Detta är hemsidan för distanskursen Programmering C som ges under höstterminen 2012. Kursen är på 7.5 högskolepoäng, vilket motsvarar 5 av den gamla sortens poäng, eller 5 veckors heltidsstudier.

Länkar till tidigare kurstillfällen finns här. Kursen ges också som campuskurs, och heter då Programmering grundkurs. Innehållet och examinationen är samma.

Snabblänkar:
Nyheter | Föreläsningar | YouTube | VS-intro | C-FAQ | Hur man gör
Övningar | Inlämningsuppgifter (1 2 3 4 5 6 7) | Studprog.zip

Allmän information om kursen

Nyheter

För nytillkomna lyssnare

Om du hittat den här webbsidan innan du sökt och blivit antagen till kursen, och tycker att det här verkar vara en rolig kurs att läsa, så går det bra att söka till kursen. Den har kontinuerlig antagning, vilket betyder att du kan anmäla dig när som helst, inte bara vid terminsstart.

Om du har frågor angående behörighet och antagning, kan du kontakta studievägledningen (studievagledning.nt@oru.se).

Hur man gör

Läs om hur man gör i den här kursen, och hur alltihop är upplagt!

Videofilmade föreläsningar från 2012 på YouTube

Man ser bäst om man tittar på filmerna i högsta upplösningen och i fullskärmsläge.

Nr Innehåll Video
1 Hej och välkomna. Grunder om programmering. Grunder om C. film (tyvärr inte hela föreläsningen)
2 Mer om C. Visual Studio. GCC. del 1, del 2
3 In- och utmatning. Uttryck. Loopar. del 1, del 2
4 Loopar. Pesudokod. del 1, del 2
5 Mera loopar. Val. Arrayer. del 1, del 2
6 Mer om arrayer. Strängar. del 1, del 2
7 Mer om strängar. Poster. del 1, del 2
8 Pekare del 1, del 2
9 Automatisk testning. Funktioner. del 1, del 2
10 Mer om funktioner. Allegro. stdio. del 1, del 2
11 Mer stdio. Binärfiler. del 1, del 2
12 Mer om binärfiler. Prolog. En tenta. del 1, del 2

Kurslitteratur

Kompendiet av Gunnar Joki är det huvudsakliga kursmaterialet, medan boken Vägen till C av Bilting och Skansholm används som uppslagsbok och referens.

Kursmaterial på webben

Först lite kompletterande kursmaterial som är skrivet av Thomas: Huvuddelen av kursmaterialet är skrivet av Gunnar Joki:

Thomas föreläsningsanteckningar från campus-kursen. Det här är inte så fullständiga föreläsningsanteckningar som Gunnars, utan de består bara av korta noteringar och källkod, men de innehåller i alla fall (en del av) de program jag skriver på tavlan.

Gamla tentor

Användbara länkar


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 8 februari 2013

Valid HTML 4.01! Best Viewed With ANY Browser