Programmering grundkurs

Detta är hemsidan för kursen Programmering grundkurs som ges i december-januari höstterminen 2011. Kursen hette tidigare Programmering C.

Länkar till tidigare kurstillfällen finns här. Kursen ges också som distanskurs, och heter då Programmering C, distans. Innehållet och examinationen är samma.

Kursen ges på halvfart och håller på vecka 45-2, med uppehåll (för självstudier!) över jul och nyår. Den är i första hand tänkt för studenter som läser första terminen på Dataingenjörsprogrammet, Programmet för simulering och dataspelsteknik eller Tillämpad datavetenskap, men alla är välkomna att gå den. Det räcker med grundkunskaper om datorer och hur man hanterar dem.

Snabblänkar:
Nyheter | Föreläsningar | VS-intro | FAQ | Hur man gör
Övningar | Inlämningsuppgifter (1 2 3 4 5 6 7) | Studprog.zip

Allmän information om kursen

Nyheter

Hur man gör

Läs om hur man gör i den här kursen, och hur alltihop är upplagt!

Kurslitteratur

Kompendiet av Gunnar Joki är det huvudsakliga kursmaterialet, medan boken Vägen till C av Bilting och Skansholm används som uppslagsbok och referens.

Kursmaterial på webben

Först lite kompletterande kursmaterial som är skrivet av Thomas: Huvuddelen av kursmaterialet är skrivet av Gunnar Joki:

Thomas föreläsningsanteckningar. Det här är inte så fullständiga föreläsningsanteckningar som Gunnars, utan de består bara av korta noteringar och källkod, men de innehåller i alla fall (en del av) de program jag skriver på tavlan.

Gamla tentor

Användbara länkar


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 28 augusti 2012

Valid HTML 4.01! Best Viewed With ANY Browser