Programmeringsmetodik

Det här är hemsidan för kursen Programmeringsmetodik som ges i läsperiod 1 (september-oktober) hösten 2009. Kursen motsvarar ungefär vad som på andra ställen brukar kallas Datastrukturer och algoritmer.

Snabblänkar:
Nyheter | Planering | VS-intro | Föreläsningar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Övningar | Inlämningsuppgifter | Studmetod.zip

Allmän information om kursen

Nyheter

Planering

Läs om hur man gör i den här kursen, och hur alltihop är upplagt!

Kursmaterial på webben

Först lite kompletterande kursmaterial som är skrivet av Thomas: Huvuddelen av kursmaterialet är skrivet av Gunnar Joki:

Thomas föreläsningsanteckningar (modifieras efter hand för att stämma med årets kurs):

Gamla föreläsningsanteckningar från 2008:

Gamla tentor

Användbara länkar


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 19 augusti 2010

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser