Operativsystem för civilingenjörer

Detta är hemsidan för kursen Operativsystem för civilingenjörer (på engelska: Operative Systems for MSc in Engineering, 4,5 Credits, men egentligen borde den heta operating systems) som ges (huvudsakligen) i maj vårterminen 2021.

Kursen ges på halvfart och håller på vecka 17-22, inklusive veckan när tentan går. Den är avsedd för studenter som läser programmet Civilingenjör, Datateknik. Förkunskapskrav är kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet för civilingenjörer, men man har också stor nytta av kursen Datorteknik för civilingenjörer.

På grund av Corona-pandemin ges den här kursen i år på distans. Föreläsningar finns inspelade på film, och all handledning görs via Zoom, på de tider som finns bokade i schemat.

Länk till Zoom-möten för kursen (på de schemalagda tiderna):
https://oru-se.zoom.us/j/9681240908 (rättad länk!)

Snabblänkar: Planering | Videolektioner | Zoom | Filmer från årets Zoom-möten | Inlämningsuppgifter (0 1 2 3 Projekt) | Läsanvisningar

Allmän information om kursen

Nyheter

Alla nyheter publiceras som anslag i Blackboard.

Gamla tentor

Kurslitteratur

Nedladdning

Från kursbokens webbplats, os-book.com, kan man ladda ner en zip-fil med källkod och andra filer som hör till bokens exempel och övningsuppgifter. För enkelhets skull lägger jag dem här också.

10:e upplagan:

9:e upplagan:


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 17 januari 2022

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser