Operativsystem för civilingenjörer

Detta är hemsidan för kursen Operativsystem för civilingenjörer (på engelska: Operative Systems for MSc in Engineering, 4,5 Credits, men egentligen borde den heta operating systems) som ges (huvudsakligen) i maj vårterminen 2020.

Kursen ges på halvfart och håller på vecka 18-23, inklusive veckan när tentan går. Den är avsedd för studenter som läser programmet Civilingenjör, Datateknik. Förkunskapskrav är kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet för civilingenjörer, men man har också stor nytta av kursen Datorteknik för civilingenjörer.

På grund av Corona-epidemin ges den här kursen i år som distanskurs, med all undervisning och alla inlämningsuppgifter på distans. Kursen börjar måndag 27 april, precis som planerat, men det gamla schemat som finns (eller fanns?) på Kronox, där det står att kursen börjar med en föreläsning i en lokal på universitetet, gäller alltså inte.

Länk till Zoom-möten för kursen (bara på vissa tider):
https://oru-se.zoom.us/j/9681240908

Snabblänkar: Planering | Videolektioner | Zoom | Gamla Zoom-möten | Inlämningsuppgifter (0 1 2 3 Projekt) | Läsanvisningar

Allmän information om kursen

Nyheter

Alla nyheter publiceras som anslag i Blackboard.

Gamla tentor

Kurslitteratur

Nedladdning

Från kursbokens webbplats, os-book.com, kan man ladda ner en zip-fil med källkod och andra filer som hör till bokens exempel och övningsuppgifter. För enkelhets skull lägger jag dem här också.

10:e upplagan:

9:e upplagan:


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 7 januari 2021

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser