Mobilkursen: Mobilprogrammeringsövningar tredje veckan (vecka 12)

Gör de här övningarna på labbtillfällena. Ni behöver inte visa upp resultaten (utom för en av uppgifterna!) eller lämna in några labbrapporter, men diskutera gärna eventuella problem eller andra frågor med läraren.

Uppgifterna som är angivna som frivilliga är frivilliga. Man kan jobba med projektet hela veckan, om man vill.

Snabblänkar: MIDP | CLDC | GPS-lektionen | JSR179 (Location-API:et)

Uppgift 1 (frivillig)

Läs först GPS-lektionen i distanskursen.

Gör sen en egen MIDlet som hämtar en position med hjälp av Location-API:et, och visar latitud och longitud för denna.

Uppgift 2 (frivillig)

Gör en MIDlet som innehåller en Canvas, och som visar var på en karta som man är just nu. Ha en fast storlek på kartan, så den till exempel visar området mellan latitud 59 och 60, och mellan longitud 15 och 16. Det området innefattar Örebro, Kumla och Arboga.

Överkurs: Leta rätt på en karta, till exempel på Google Maps, spara den, och använd den som bakgrund. (Man kan rita bilder på en Graphics med metoden drawImage.)

Uppgift 3 (frivillig)

Referensboken Kicking Butt with MIDP and MSA har ett kapitel (nummer 20) som handlar om kommunikation mellan telefoner med hjälp av Bluetooth. Ladda ner exempel-midleten till kursbokens kapitel 20 från http://kickbutt.jonathanknudsen.com/. Skapa ett projekt och kompilera. Provkör i flera emulatorer samtidigt. Studera källkoden fär att försöka räkna ut hur Bluetooth fungerar!

Uppgift 4: Projektuppgiften (examinationsuppgift)

En del av er började bygga en speluppgift förra veckan. Bygg vidare på det, eller starta ett nytt. Det behöver inte vara så avancerat, men ni vill förmodligen använda grafik (med Canvas eller GameCanvas). Det behöver inte vara ett spel, utan kan också vara ett nyttoprogram.

Vi demonstrerar projekten på fredagen. Det här är den tredje examinationsuppgiften i kursen!


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 21 mars 2010