Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Lektion 12

Idag: Location-API:et programmen SimpleGPSTest1, SimpleGPSTest2 och GPSTest2.
Programmet använder Location-API:et (GPS), och är dessutom ett exempel på ett lite större program än vad vi sett hittills.

Ljudspåret är inte klart än!

Klicka på startknappen i den lilla mediespelaren ovan för att lyssna på lektionen. (Man kan behöva vänta en stund på att ljudfilen laddas ner.) Om mediespelaren inte syns, eller om det inte fungerar av något annat skäl, kan man klicka här för att ladda ner mp3-filen (ca xx minuter, ca xx megabyte). Beroende på hur webbläsaren är konfigurerad kan det kräva ett separat mp3-spelarprogram av något slag.

Bild 1: Telefoner med inbyggd GPS-mottagare

Telefonen till vänster, Sony Ericsson W760i, är ett exempel på en telefon med inbyggd GPS-mottagare. (Från 2008.)

Sony Ericsson W760i och W800i

Bild 2: GPS-mottagaren kan hitta var man är

Från Java kan man få fram aktuell position.

Aktuell position

Bild 3: Ett Java-program kan använda det, till exempel för att rita en karta

Java-programmet kan använda informationen från GPS-mottagaren, till exempel för att rita en karta över var man varit:

En karta

Bild 4: Location-API:et

Klasserna i Location-API:et

Bild(er) 5: Programmet SimpleGPSTest1: LocationProvider

SimpleGPSTest-1.png     SimpleGPSTest-2.png

Bild(er) 6: Programmet SimpleGPSTest1: Location

SimpleGPSTest-3.png     SimpleGPSTest-4.png     SimpleGPSTest-5.png

Bild(er) 7: Programmet SimpleGPSTest1: Koordinater

SimpleGPSTest-6.png     SimpleGPSTest-7.png

Bild 8: Att simulera GPS-koordinater i emulatorn

SimpleGPSTest-8.png

Bild(er) 9: Simulerade och riktiga koordinater

SimpleGPSTest-9.png     SimpleGPSTest-w760i

"Bild" 10: Programmet SimpleGPSTest1

Ett första försök som inte fungerar helt perfekt: SimpleGPSTest1.java

  1  // SimpleGPSTest1 -- a program that tests your GPS using the Java ME Location API
  2  // By Thomas Padron-McCarthy (padrone@lysator.liu.se)
  3  // Latest change to this file: March 31, 2009
  4  // No copyright. No warranty. No nothing. Share and enjoy!
  5  
  6  import javax.microedition.midlet.*;
  7  import javax.microedition.lcdui.*;
  8  import javax.microedition.location.*;
  9  
  10  public class SimpleGPSTest1 extends MIDlet implements CommandListener {
  11    private Display display;
  12    private Form form = new Form("Simple GPS Test");
  13    private Command get_lp_command = new Command("Get LP", "Get Location Provider", Command.SCREEN, 1);
  14    private Command get_location_command = new Command("Get Location", Command.SCREEN, 0);
  15    private Command get_coordinates_command = new Command("Get Coordinates", Command.SCREEN, 1);
  16    private Command exit_command = new Command("Exit", Command.EXIT, 2);
  17  
  18    public SimpleGPSTest1() { }
  19  
  20    public void destroyApp(boolean unconditional) { }
  21  
  22    public void pauseApp() { }
  23  
  24    public void startApp() {
  25      display = Display.getDisplay(this);
  26      display.setCurrent(form);
  27  
  28      form.addCommand(get_lp_command);
  29      form.addCommand(get_location_command);
  30      form.addCommand(get_coordinates_command);
  31      form.addCommand(exit_command);
  32      form.setCommandListener(this);
  33  
  34      display.setCurrent(form);
  35    }
  36  
  37    public void commandAction(Command c, Displayable s) {
  38      if (c == exit_command) {
  39        destroyApp(true);
  40        notifyDestroyed();
  41      }
  42      else if (c == get_lp_command) {
  43        get_lp();
  44      }
  45      else if (c == get_location_command) {
  46        get_location();
  47      }
  48      else if (c == get_coordinates_command) {
  49        get_coordinates();
  50      }
  51      else {
  52        Alert alert = new Alert("Internal error", "This can't happen!", null, null);
  53        alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
  54        display.setCurrent(alert);
  55      }
  56    } // commandAction
  57  
  58    private LocationProvider lp;
  59  
  60    private void get_lp() {
  61      try {
  62        lp = LocationProvider.getInstance(null);
  63        StringItem item = new StringItem("Location Provider: ", "" + lp);
  64        form.append(item);
  65      }
  66      catch(LocationException e) {
  67        Alert alert = new Alert("LocationException",
  68                    "There was a location problem when trying to get a location provider: " + e,
  69                    null, null);
  70        alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
  71        display.setCurrent(alert);
  72      }
  73      catch(Throwable e) {
  74        Alert alert = new Alert("Throwable", "Some other, unexpected problem occured when trying to get a location provider: " + e,
  75                    null, null);
  76        alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
  77        display.setCurrent(alert);
  78      }
  79    }
  80  
  81    private Location location;
  82  
  83    private void get_location() {
  84      if (lp == null) {
  85        Alert alert = new Alert("Wrong!", "You need to get a location provider before you can get a location.",
  86                    null, null);
  87        alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
  88        display.setCurrent(alert);
  89      }
  90      else {
  91        try {
  92          StringItem waiting_item = new StringItem("Trying to get a location...", "");
  93          form.append(waiting_item);
  94          location = lp.getLocation(-1); // Here is a possible problem...
  95          StringItem location_item = new StringItem("Location: ", "" + location);
  96          form.append(location_item);
  97          StringItem valid_item = new StringItem("Location isValid(): ", "" + location.isValid());
  98          form.append(valid_item);
  99        }
 100        catch(LocationException e) {
 101          Alert alert = new Alert("LocationException",
 102                      "There was a location problem when trying to get a location: " + e,
 103                      null, null);
 104          alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
 105          display.setCurrent(alert);
 106        }
 107        catch(InterruptedException e) {
 108          Alert alert = new Alert("InterruptedException", "Reached timeout when trying to get a location: " + e,
 109                      null, null);
 110          alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
 111          display.setCurrent(alert);
 112        }
 113        catch(SecurityException e) {
 114          Alert alert = new Alert("SecurityException", "You weren't allowed to get a location: " + e,
 115                      null, null);
 116          alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
 117          display.setCurrent(alert);
 118        }
 119        catch(Throwable e) {
 120          Alert alert = new Alert("Throwable", "Some other, unexpected problem occured when trying to get a location: " + e,
 121                      null, null);
 122          alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
 123          display.setCurrent(alert);
 124        }
 125      }
 126    } // get_location
 127  
 128    private void get_coordinates() {
 129      if (location == null) {
 130        Alert alert = new Alert("Wrong!", "You need to get a location before you can get the coordinates.",
 131                    null, null);
 132        alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
 133        display.setCurrent(alert);
 134      }
 135      else if (location.isValid() == false) {
 136        Alert alert = new Alert("Wrong!", "You need to get a valid location before you can get the coordinates.",
 137                    null, null);
 138        alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
 139        display.setCurrent(alert);
 140      }
 141      else {
 142        QualifiedCoordinates qc = location.getQualifiedCoordinates();
 143        double latitude = qc.getLatitude();
 144        double longitude = qc.getLongitude();
 145        double accuracy = qc.getHorizontalAccuracy();
 146  
 147        StringItem latitude_item = new StringItem("Latitude: ", "" + latitude);
 148        form.append(latitude_item);
 149        StringItem longitude_item = new StringItem("Longitude: ", "" + longitude);
 150        form.append(longitude_item);
 151        StringItem accuracy_item = new StringItem("Accuracy: ", "" + accuracy);
 152        form.append(accuracy_item);
 153      }
 154    } // get_coordinates
 155  
 156  } // SimpleGPSTest1

"Bild" 11: Programmet SimpleGPSTest2

Metoden get_location ur klassen SimpleGPSTest2 från filen SimpleGPSTest2.java:

 
  1    private void get_location() {
  2      if (lp == null) {
  3        Alert alert = new Alert("Wrong!", "You need to get a location provider before you can get a location.",
  4                    null, null);
  5        alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
  6        display.setCurrent(alert);
  7      }
  8      else {
  9        Runnable r = new Runnable() {
  10            public void run() {
  11  
  12              try {
  13                StringItem waiting_item = new StringItem("Trying to get a location...", "");
  14                form.append(waiting_item);
  15                location = lp.getLocation(-1);
  16                StringItem location_item = new StringItem("Location: ", "" + location);
  17                form.append(location_item);
  18                StringItem valid_item = new StringItem("Location isValid(): ", "" + location.isValid());
  19                form.append(valid_item);
  20              }
  21              catch(LocationException e) {
  22                Alert alert = new Alert("LocationException",
  23                            "There was a location problem when trying to get a location: " + e,
  24                            null, null);
  25                alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
  26                display.setCurrent(alert);
  27              }
  28              catch(InterruptedException e) {
  29                Alert alert = new Alert("InterruptedException", "Reached timeout when trying to get a location: " + e,
  30                            null, null);
  31                alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
  32                display.setCurrent(alert);
  33              }
  34              catch(SecurityException e) {
  35                Alert alert = new Alert("SecurityException", "You weren't allowed to get a location: " + e,
  36                            null, null);
  37                alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
  38                display.setCurrent(alert);
  39              }
  40              catch(Throwable e) {
  41                Alert alert = new Alert("Throwable", "Some other, unexpected problem occured when trying to get a location: " + e,
  42                            null, null);
  43                alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
  44                display.setCurrent(alert);
  45              }
  46  
  47            } // run
  48          }; // Runnable
  49        Thread t = new Thread(r);
  50        t.start();
  51      }
  52    } // get_location

Bild(er) 12: Programmet GPSTest2: Criteria

Programmet finns här: GPSTest2.java

GPSTest2 i emulatorn     GPSTest2 i emulatorn     GPSTest2 i emulatorn

Bild(er) 13: Programmet GPSTest2: LocationProvider

GPSTest2 i emulatorn     GPSTest2 i emulatorn     GPSTest2 i emulatorn     GPSTest2 i emulatorn

Bild(er) 14: Programmet GPSTest2: Location

GPSTest2 i emulatorn     GPSTest2 i emulatorn     GPSTest2 i emulatorn     GPSTest2 i emulatorn

Bild(er) 15: Programmet GPSTest2: Kartor och markeringar

GPSTest2 i emulatorn     GPSTest2 i emulatorn     GPSTest2 i emulatorn

Bild(er) 16: Riktiga kartor

GPSTest2 på riktigt     GPSTest2 på riktigt

Bild(er) 17: Mätfel

Här har telefonen legat stilla, först mitt ute på en fotbollsplan (dvs med bra sikt till GPS-satelliterna), och sen inomhus (dvs med dålig sikt till GPS-satelliterna).

GPSTest2 på riktigt     GPSTest2 på riktigt

Läsanvisningar

Man kan läsa mer om Location-API:et och GPS i kapitel 27, Know Where You Are, i den nya kursboken Kicking Butt with MIDP and MSA.

Den gamla kursboken Beginning J2ME tar inte upp Location-API:et.

Programmeringsövningar

 1. Provkör programmen SimpleGPSTest2 och GPSTest2, först i emulatorn och sen, om du har en sån, i en riktig GPS-telefon. Fungerar det?
 2. Vad händer om man försöker köra programmen på en telefon som inte har GPS?
 3. Studera programmet SimpleGPSTest2. Kunde man tänkt lite mer objektorienterat, och till exempel gjort en egen Alert-klass som ärver från vanliga Alert, i stället för att upprepa samma kod varje gång ett felmeddelande ska skrivas ut? Eller kanske bara samlat det i en metod?
 4. Studera programmet GPSTest2. Det är ett lite större program, med fler klasser, och lite mer objektorienterat tänkt. Till exempel finns nu klassen MyAlert, som ärver från den vanliga Alert-klassen och anpassar den lite. Här år några andra klasser man kan titta på: Vad kunde ha gjorts bättre i det här programmet, så att programmet blir lättare att förstå och arbeta vidare med?
 5. Med programmet GPSTest2 kan man prova hur snabb och noggrann en telefons GPS är, och vilken inverkan olika värden på Criteria har. Om du har tillgång till en eller flera GPS-telefoner, undersök hur de beter sig. Lika eller olika? Bra eller dåligt?

Föregående lektion | Lektionslista | Nästa lektion


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 31 mars 2009