Mobilkursen: Mobilprogrammeringsövningar tredje veckan (vecka 14)

Gör de här övningarna på labbtillfällena. Ni behöver inte visa upp resultaten (utom för en av uppgifterna!) eller lämna in några labbrapporter, men diskutera gärna eventuella problem eller andra frågor med läraren.

Uppgifterna som är angivna som överkurs kan hoppas över om man får ont om tid.

Snabblänkar: MIDP | CLDC | GPS-lektionen | JSR179 (Location-API:et)

Uppgift 1

Läs först GPS-lektionen i distanskursen.

Gör sen en egen MIDlet som hämtar en position med hjälp av Location-API:et, och visar latitud och longitud för denna.

Uppgift 2

Gör en MIDlet som innehåller en Canvas, och som visar var på en karta som man är just nu. Ha en fast storlek på kartan, så den till exempel visar området mellan latitud 59 och 60, och mellan longitud 15 och 16. Det området innefattar Örebro, Kumla och Arboga.

När programmet fungerar, visa det för läraren! Det här är den tredje examinationsuppgiften i kursen!

Överkurs: Leta rätt på en karta, till exempel på Google Maps, spara den, och använd den som bakgrund. (Man kan rita bilder på en Graphics med metoden drawImage.)

Uppgift 3

Referensboken Kicking Butt with MIDP and MSA har ett kapitel (nummer 20) som handlar om kommunikation mellan telefoner med hjälp av Bluetooth. Ladda ner exempel-midleten till kursbokens kapitel 20 från http://kickbutt.jonathanknudsen.com/. Skapa ett projekt och kompilera. Provkör i flera emulatorer samtidigt. Studera källkoden fär att försöka räkna ut hur Bluetooth fungerar!

Uppgift 4

Bygg vidare på spelet från förra veckan, eller bygg ett nytt.

Ytterligare uppgifter kan komma senare, om det behövs.


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 29 mars 2009