Compilers and Interpreters

This is the home page for the course Compilers and Interpreters for MSc in Engineering (in Swedish: Kompilatorer och interpretatorer för civilingenjörer) given in study period 2 (October-January) autumn semester 2020. These web pages contain lab instructions and some other texts. There is also a page in Blackboard, where news and notifications will be published.

This year, the course language is Swedish.

På grund av Corona-epidemin ges den här kursen i år digitalt, på distans, även om det finns labblokaler bokade på labbtiderna för den som eventuellt behöver tillgång till datorer. Lektioner och handledning görs via Zoom, på de tider som finns bokade i schemat. Även labbhandledningen är alltså via Zoom.

Länk till Zoom-möten för kursen (bara på de schemalagda tiderna):
https://oru-se.zoom.us/j/9681240908

Quick links: Lectures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Assignments 0 1 2 3 4 5 6 (7)

Allmän information om kursen

News

Nyheter kommer att publiceras som anslag i Blackboard, så att ni automatiskt får mail om dem. Kontrollera att ni har en fungerande e-post-adress!

Videofilmade föreläsningar från 2019 på YouTube

Föreläsningarna från 2019 finns i den här spellistan på YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlUGRprNEgH8FkkUq36gwoQ0e4GBsUaap

Nr Innehåll Video
1 Kompilatorer - vad, hur och varför? del 1, del 2
2 Syntax och grammatiker del 1, del 2
3 Syntaktisk analys ("parsning"). En mycket enkel kompilator. del 1, del 2
4 Mer om syntaktisk analys. Bottom-up parsing. Parser-generatorer. del 1, del 2
5 Yacc och Bison del 1, del 2
6 Lexikalisk analys ("scanning"). Lex och Flex. Reguljära uttryck. del 1, del 2
7 Syntax-styrd översättning. Att bygga syntax-träd. del 1, del 2
8 Run-time-omgivningar. Skräpsamling. del 1, del 2
9 Att exekvera syntaxträdet. Stackmaskiner. del 1, del 2
10 Typsystem och typkontroll del 1, del 2
11 Intermediärkod och optimering del 1, del 2
12 Forts. optimering; Kodgenerering del 1, del 2

Videofilmade föreläsningar från 2012 på YouTube

Äldre och med sämre ljud, men samma innehåll som filmerna ovanför. För den som vill jämföra och se om jag blivit bättre på de sju åren som gick till filmerna ovanför.

Nr Innehåll Video
1 Kompilatorer - vad, hur och varför? del 1, del 2
2 Syntax och grammatiker del 1, del 2
3 Syntaktisk analys ("parsning"). En mycket enkel kompilator. del 1, del 2
4 Mer om syntaktisk analys. Bottom-up parsing. Parser-generatorer. del 1, del 2
5 Yacc och Bison del 1, del 2
6 Lexikalisk analys ("scanning"). Lex och Flex. Reguljära uttryck. del 1, del 2
7 Syntax-styrd översättning. Att bygga syntax-träd. del 1, del 2
8 Run-time-omgivningar. Skräpsamling. del 1, del 2
9 Att exekvera syntaxträdet. Stackmaskiner. del 1, del 2
10 Typsystem och typkontroll del 1, del 2
11 Intermediärkod och optimering del 1, del 2, del 3
12 Kodgenerering film

Övrigt kursmaterial

Kurslitteratur


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), August 26, 2021

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser