Compilers and Interpreters

This is the home page for the course Kompilatorer och interpretatorer för civilingenjörer (in English: Compilers and Interpreters for MSc in Engineering) given in (approximately) study period 2 (October-January) autumn semester 2019.

This year, the course language is Swedish.

Quick links: Lectures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Assignments 0 1 2 3 4 5 6 (7)

Allmän information om kursen

Nyheter

Videofilmade föreläsningar från 2019 på YouTube

Årets föreläsningar finns i den här spellistan på YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlUGRprNEgH8FkkUq36gwoQ0e4GBsUaap

Nr Innehåll Video
1 Kompilatorer - vad, hur och varför? del 1, del 2
2 Syntax och grammatiker del 1, del 2
3 Syntaktisk analys ("parsning"). En mycket enkel kompilator. del 1, del 2
4 Mer om syntaktisk analys. Bottom-up parsing. Parser-generatorer. del 1, del 2
5 Yacc och Bison del 1, del 2
6 Lexikalisk analys ("scanning"). Lex och Flex. Reguljära uttryck. del 1, del 2
7 Syntax-styrd översättning. Att bygga syntax-träd. del 1, del 2
8 Run-time-omgivningar. Skräpsamling. del 1, del 2
9 Att exekvera syntaxträdet. Stackmaskiner. del 1, del 2
10 Typsystem och typkontroll del 1, del 2
11 Intermediärkod och optimering del 1, del 2
12 Forts. optimering; Kodgenerering del 1, del 2

Videofilmade föreläsningar från 2012 på YouTube

Nr Innehåll Video
1 Kompilatorer - vad, hur och varför? del 1, del 2
2 Syntax och grammatiker del 1, del 2
3 Syntaktisk analys ("parsning"). En mycket enkel kompilator. del 1, del 2
4 Mer om syntaktisk analys. Bottom-up parsing. Parser-generatorer. del 1, del 2
5 Yacc och Bison del 1, del 2
6 Lexikalisk analys ("scanning"). Lex och Flex. Reguljära uttryck. del 1, del 2
7 Syntax-styrd översättning. Att bygga syntax-träd. del 1, del 2
8 Run-time-omgivningar. Skräpsamling. del 1, del 2
9 Att exekvera syntaxträdet. Stackmaskiner. del 1, del 2
10 Typsystem och typkontroll del 1, del 2
11 Intermediärkod och optimering del 1, del 2, del 3
12 Kodgenerering film

Övrigt kursmaterial

Kurslitteratur


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 13 augusti 2020

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser