Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Lektioner

"Kursboken" som nämns nedan är den nya kursboken, Jonathan Knudsens Kicking Butt with MIDP and MSA: Creating Great Mobile Applications.

Lektionerna går inte igenom hela boken, utan bara de viktigaste delarna, men boken är en introduktionsbok till MIDP, och om man vill bli en bra MIDP-programmerare bör man läsa hela boken, åtminstone översiktligt så man vet vad som finns.

De rödmarkerade lektionerna och övningarna är planerade, och kommer (hoppas jag) så småningom att läggas ut. Tills vidare får man själv läsa motsvarande avsnitt i boken.


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 10 januari 2010