Mobiltelefonapplikationer med Java ME: WTK 3.0

Bild 1: WTK

I gamla WTK, här på bilden version 2.5.2 för Linux, fick man skiva in koden med vilken editor man nu tyckte bäst om. Notepad, Emacs eller något annat. WTK var bara ett verktyg för att kompilera koden och provköra den i en emulator, samt paketera den för distribution.

Ktoolbar i Linux

Bild 2: Eclipse med MTJ på Windows

Det fanns dock andra alternativ, med en mer integrerad programmeringsomgivning. Här ser vi Eclipse, som är en programmeringsomgivning som är populär bland Java-programmerare. Den kan också användas för C++, och för Java ME. När man programmerar för Java ME använder man en plug-in som heter "MTJ", vilket står för Mobile Tools for Java. Den hette tidigare Eclipse ME.

Eclipse på Windows

Bild 3: WTK 3.0 för Windows

Nu har det kommit en ny version av WTK, än så länge bara för Windows: WTK 3.0. Den har en integrerad editor med en IntelliSense-liknande funktion som hjälper till genom att visa vilka val man har att skriva. Den kan också skapa kodskelett. MIDlet:en HelloMIDlet som syns i editorn här nedan är automatgenererad.

WTK 3.0 för Windows

Bild 4: Ladda hem och installera WTK 3.0

Man behöver ladda hem: När jag skriver det här (10 januari 2010) heter den senaste versionen av JDK:n JDK 6 Update 17, och WTK-versionen kallas Java Platform Micro Edition Software Development Kit 3.0. Ladda ner rätt versioner för just ditt operativsystem. Installera dem i den ordningen.

  • Än så länge finns WTK 3.0 bara för Windows. På Linux får man nöja sig med den äldre WTK 2.5.2, utan integrerad editor, eller exempelvis Eclipse.
  • På 64-bitars Windows 7 ska man använda 32-bitarsversionen av JDK:n. Det finns en 64-bitarsversion, men den fungerade inte när jag provkörde.

Vad som behövs

Bild 5: Starta WTK 3.0

Från början har man inga öppna projekt:

Starta WTK 3.0

Bild 6: Windows Firewall

Man kan behöva öppna sin brandvägg, antingen det är Windows inbyggda eller någon annan, för Java-program. Så här ser det ut i Windows 7:

Windows Firewall

Bild 7: Skapa ett projekt

Klicka på File och välj New Project. På nästa skärm ska man välja projektkategori (Java ME SDK) och projekttyp (MIDP Application). På ytterligare skärmar får man mata in projektnamnet, vilken emulator man vill använda, och vilken konfiguration (till exempel CLDC-1.1) och profil (till exempel MIDP-2.0) som man vill använda.

Skapa ett projekt

Bild 8: Projektet i WTK 3.0

Om man kryssat i rätt rutor när man skapade projektet, skapas automatiskt en enkel "Hello world"-MIDlet, som man sen kan bygga ut med egen kod. Den integrerade editorn påminner om editorn i Eclipse eller Microsofts Visual Studio. Den visar syntaxfel, och hjälper till med att skriva programmet genom att visa vilka val man har. Här har vi skrivit "import javax.", och editorn visar vilka alternativ man har att skriva sen, till exempel "bluetooth".

WTK 3.0 för Windows

Bild 9: MIDleten i emulatorn

Klicka på den gröna pilen för att starta programmet. Man kan också köra OTA ("Over The Air"), vilket är mer likt hur det sen kommer att fungera på den riktiga telefonen. Det finns också en knapp för att starta i debug-mode, men WTK 3.0 innehåller ingen egen debugger, utan man måste ha en extern debugger som ansluter till programmet.

MIDleten i Emulatorn

Bild 10: Output-fönstret

I gamla WTK (före 3.0) syntes alla meddelanden och utskrifter, men om man vill se dem i WTK 3.0 måste man själv se till att utmatningsfönstret visas. Det kan vara bra om man till exempel lägger in debug-utskrifter med System.out.println. Klicka på Window, välj sen Output, och Output igen.

Emulatorn med Output-fönstret


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 10 januari 2010