Mobiltelefonapplikationer med Java ME, 7.5 högskolepoäng

Kursen hetter tidigare Mobiltelefonapplikationer med J2ME, och var på 5 poäng i det gamla systemet.

Aktuellt kurstillfälle:

Tidigare kurstillfällen:


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 22 augusti 2011

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser