Databasteknik

Detta är hemsidan för kursen Databasteknik (på engelska: Database Technology), som ges i november-januari höstterminen 2017. Länkar till tidigare kurstillfällen finns här. Kursen hette tidigare Databaskonstruktion.

Kursen ges på halvfart och håller på vecka 44-2, med den schemalagda undervisningen koncentrerad före jul. Den är i första hand tänkt för studenter som läser första terminen på Dataingenjörsprogrammet, men alla är välkomna att gå den. Kursen har inga andra högskolekurser som förkunskapskrav, så för att gå kursen räcker det med grundkunskaper om datorer och hur man hanterar dem.

Snabblänkar: Idag Föreläsningar YouTube Övningar (1 2 3 4 5 6 7) Inlämningsuppgifter (1 2 3 4 5) Mimer-intro Mimer-FAQ

Allmän information om kursen

Nyheter

Videofilmade föreläsningar från 2012 på YouTube

Man ser bäst om man tittar på filmerna i högsta upplösningen och i fullskärmsläge.

Nr Innehåll Video
1 Databaser och databashanterare del 1, del 2
2 Datamodellering med ER-diagram del 1, del 2
3 Mer om datamodellering del 1, del 2
4 Relationsmodellen, översättning från ER-diagram del 1, del 2
5 Grunder om SQL del 1, del 2
6 Integritetsvillkor. Säkerhet. del 1, del 2
7 Normalformer och normalisering del 1, del 2
8 SQL: fortsättning del 1, del 2
9 Index och prestanda. Transaktioner. del 1, del 2
10 Lagrade procedurer. Triggers. Databasbaserade webbplatser. XML. del 1, del 2
11 Microsoft Access. MySQL. Access, MySQL

Kursmaterial

Kurslitteratur

Användbara länkar


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 31 augusti 2018

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser