Databasteknik: Inlämningsuppgift 3 - Översättning till tabeller i Mimer

I tabellen med uppgifter står när det är meningen att du ska göra den här uppgiften, och när den senast ska lämnas in.

Mål

Förberedelser

Läs i boken, och kanske också annat material, om översättning från ett ER-diagram till ett relationsschema. Studera åtminstone följande: Från material som hör till tidigare inlämningsuppgifter och övningar kan man också repetera: Om man inte hunnit få tag i boken, kan en del av materialet också läsas i webbkursen om databaser.

Gör gärna övning 1-3 i kapitel 6, på sidorna 100-101 i kursboken.

Scenario

Den design du gjort för MUD-databasen i inlämningsuppgift 1 och inlämningsuppgift 2 imponerar på en hel värld. Jublande människomassor vill nu att du ska översätta ditt EER-schema till tabeller, så att det går att lägga in databasen i en relationsdatabashanterare.

Uppgift

Översätt ditt EER-schema från inlämningsuppgift 2 till ett relationsschema, dvs tabeller.

Skriv create table-kommandon i SQL för dina tabeller, och prova dem i Mimer-databasen. Använd SQL:s foreign key-deklarationer för att ange referensintegritetsvillkor. Lägg också ett par eller några rader i varje tabell, med insert into-kommandon, så att tabellerna blir lättare att förstå.

Redovisning

Obs! För att kunna bli godkänd på examinationsuppgifter i kursen (dvs inlämningsuppgifterna) måste man fylla i fusk-enkäten.

Lämna in en skriftlig rapport, med försättsblad och allt. Ha med vad som behövs för att göra den så lättbegriplig som möjligt, men den måste innehålla följande:

Rapporten ska innehålla förklaringar till vad du gjort, med motiveringar till alla konstruktionsval som inte är självklara.

Man kan kopiera SQL-kommandon och svaren och klistra in dem i rapporten. I Batch SQL kan man högerklicka på titellisten och välja Mark i menyn, och därefter Copy.

Alla inlämningsuppgifter lämnas till Ali Abdul Khaliq (ali-abdul.khaliq@oru.se). Man kan lämna den på papper, antingen direkt till honom eller till Thomas, eller i brevlådan utanför dörren till korridoren där studievägledningen sitter. Det går också bra att skicka den med e-post, och då helst som pdf. Skriv på ett språk som den som ska läsa rapporten förstår!

Bestäm målgruppen för rapporten (se Hur man skriver en rapport) och ange i rapporten vad du förväntar dig av läsaren. Men skriv inte för en databaslärare som redan vet allt som du kommer att skriva! Tänk sen på att faktiskt skriva för den valda målgruppen. Om man till exempel vänder sig till någon som aldrig sett ett ER-diagram, måste man förklara diagrammet!

Tanken är att i första hand ska två studenter arbeta tillsammans, och lämna in en gemensam rapport, men det går också bra med grupper, och rapporter, på en eller tre studenter.

Man får samarbeta i större grupper, men då måste man ändå lämna in en rapport per grupp om en till tre studenter. Dessutom måste varje rapport ange namnet på alla som bidrog i arbetet. Samarbete är alltså tillåtet, men måste redovisas.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 15 november 2016