Databasteknik: Inlämningsuppgift 2 - EER-diagram

I tabellen med uppgifter står när det är meningen att du ska göra den här uppgiften, och när den senast ska lämnas in.

Mål

Förberedelser

Läs i boken, och kanske också annat material, om datamodeller, scheman, datamodellering och Entity-Relationship-modellen. Läs åtminstone detta: Gör gärna övning 2 i kapitel 2, I jultomtens hemliga tjänst (s 52), och övning 1 i kapitel 3, Karlssons maskin och kompani (s 69).

Scenario

Den design du gjort för MUD-databasen (i inlämningsuppgift 1) blir en stor succé, och nu är det dags att förbättra den ytterligare.

Följande tillägg och förändringar ska göras:
  1. Spelare och monster ska behandlas mer lika. När man som spelare möter en annan figur i spelet, så vet man egentligen inte om det är en annan spelare eller om det är ett monster (dvs en figur som styrs av datorn). (I alla fall så länge man inte försöker prata med figuren.) Därför ska både spelare och monster förstås ha en gemensam överentitetstyp.
  2. Sakerna behöver generaliseras så att saker kan innehålla andra saker. En väska eller en ryggsäck är ju en sak, och den kan innehålla andra saker. Man kan till och med stoppa (mindre) väskor inuti (större) väskor, i flera nivåer.

Uppgift

Skapa ett utvidgat Entity-Relationship-schema, även kallat EER-diagram, för databasen.

Redovisning

Lämna in en skriftlig rapport. Rapporten ska innehålla EER-diagrammet, med förklaringar till allt som inte är uppenbart och motiveringar till designbeslut som inte var självklara.

Alla inlämningsuppgifter lämnas till Ali Abdul Khaliq (ali-abdul.khaliq@oru.se). Man kan lämna den på papper, antingen direkt till honom eller till Thomas, eller i brevlådan utanför dörren till korridoren där studievägledningen sitter. Det går också bra att skicka den med e-post, och då helst som pdf. Skriv på ett språk som den som ska läsa rapporten förstår!

Bestäm målgruppen för rapporten (se Hur man skriver en rapport) och ange i rapporten vad du förväntar dig av läsaren. Men skriv inte för en databaslärare som redan vet allt som du kommer att skriva!

Tanken är att i första hand ska två studenter arbeta tillsammans, och lämna in en gemensam rapport, men det går också bra med grupper, och rapporter, på en eller tre studenter.

Man får samarbeta i större grupper, men då måste man ändå lämna in en rapport per grupp på en till tre studenter. Dessutom måste varje rapport ange namnet på alla som bidrog i arbetet. Samarbete är alltså tillåtet, men måste redovisas.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 25 oktober 2016