Visual Studio 2013

Visual Studio är Microsofts programutvecklingsmiljö, där man kan skriva program i flera olika språk, bland annat C, C++, C# och Visual Basic.

Den (näst) senaste versionen heter Visual Studio 2013. Den ser ungefär likadan ut som den förra versionen, Visual Studio 2012, och grundfunktionerna är ungefär desamma, men C-dialekten är äntligen uppdaterad så att man kan använda en del av finesserna från C99-standarden.

Information:

I tidigare versioner av Visual Studio kunde man också skapa C++-program med grafik för .NET, men från Visual Studio 2012 är den funktionen borttagen. Det går att göra ändå, men det är ganska krångligt, och det är inte längre meningen att man ska göra det. Man ska använda C# i stället. Den som ändå är intresserad kan läsa mer i beskrivningen av Visual Studio 2012.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 28 augusti 2015