Visual Studio 2013: Skapa ett enkelt C++-program

Vi ska skapa ett enkelt C++-program som körs i ett textfönster och som inte använder sig av Windows grafiska gränssnitt. Allt detta är provkört i Windows 7. Inga garantier lämnas för Windows 8.

Om man ska skriva ett portabelt C++-program, alltså ett som också kan kan kompileras och sen köras på en dator med till exempel Mac OS X eller Linux, måste man hålla sig till in- och utmatning av text. De grafiska gränssnitten, och hur man arbetar med fönster och knappar och liknande, är helt olika på de olika systemen. Grundspråket C++, alltså det som specificeras av C++-standarden, innehåller inga grafiska funktioner.

Bild 1: Starta Visual Studio

Visual Studio 2013 finns som ett menyval i Start-menyn:

Visual Studio i Start-menyn

Bild 2: Visual Studio-fönstret

När Visual Studio 2013 startat ser det ut så här:

Visual Studio-fönstret

Bild 3: Skapa ett nytt projekt

Det som en del andra kanske skulle kalla för ett "program" eller en "mjukvara", kallar Visual Studio för "projekt". Vi skapar ett nytt projekt genom att klicka File -> New -> Project:

Menyval i Visual Studio-fönstret

Bild 4: Nytt projekt-fönstret

Nu får vi välja vilken sorts projekt vi ska skapa. Vi ska skapa ett projekt med språket Visual C++, och det ska vara av typen Win32 Console Application. Man måste ge projektet ett namn också.

Nytt projekt-fönstret

Varje projekt får en egen katalog på disken. När man skapar ett projekt kan man ange var projektets katalog ska placeras.

Om man arbetar hemma kan man lägga den var man vill, men i universitetets datorsalar har vi inte samma frihet. Där är din hemkatalog monterad som enheten M:, och det är där du ska lägga ditt projekt. Inte på den lokala disken på datorn (C:). Information som sparas på C: finns kanske inte kvar nästa dag, och man kommer inte åt den från andra datorer.

(Är hemkatalogen fortfarande monterad som M:? Det var så förra året i alla fall!)

Skapa en katalog för alla program, till exempel kallad M:\PCSA\Program, och placera alla projekt där.

Ett tips:
Erfarenheten lär oss att även om det ska fungera med mellanslag och ÅÄÖ i olika namn på datorer, så är det tyvärr inte alltid det verkligen gör det. Plötsligt får man något konstigt fel som efter flera timmars letande visar sig bero på att man hade ett svenskt tecken eller ett mellanslag i ett filnamn. Så det kan vara en god idé att undvika svenska tecken och mellanslag, åtminstone i namn som slutanvändarna inte ser. (Och allra helst borde det kanske vara på engelska?) Därför är just Hej C++! kanske inte ett så bra namn på projektet.

Bild 5: Guiden med inställningar för programmet

Nu kommer det upp ett fönster där man kan styra projektets inställningar lite mer i detalj. Klicka på Application Settings till vänster.

Guiden med inställningar för programmet

Bild 6: Ändra till ett alldeles tomt projekt

Om man inte säger något annat, kommer Visual Studio att lägga in lite C++-kod med Windows-specifika saker, men vi vill börja med ett helt tomt projekt, utan några källkodsfiler. Sätt kryss i rutan Empty project.

Alternativt kan man skapa ett tomt projekt redan från början.

Fönstret med inställningar för programmet

Bild 7: Projektet i Visual Studio-fönstret

Nu kan vi börja jobba med vårt nya projekt:

Visual Studio-fönstret

Bild 8: Lägg till en ny källkodsfil

Vi behöver en fil att skriva C++-programmet i, så vi högerklickar på Source Files i Solution Explorer och väljer sen Add -> New Item:

Menyval i Visual Studio-fönstret

Alternativt kan man gå via Project -> Add New Item.

Bild 9: Ange vad det ska vara för fil, och vad den ska heta

Nu får vi välja vilken sorts sak vi ska lägga till i projekt, och eftersom vi vill ha en fil med källkod skriven i C++ väljer vi Code längst till vänster, och sen C++ File (.cpp).

(Om vi ska skriva programkoden i C och inte i C++, kan vi få en C-fil genom att helt enkelt ge filen ett namn som slutar på .c och inte på .cpp.)

Sakskapardialogen

Bild 10: Skriv in ett enkelt program

Nu dyker det upp en redigeringsruta i Visual Studio-fönstret, och vi skriver in ett kort C++-program där:

Redigeringsrutan i Visual Studio-fönstret

Bild 11: Bygg ihop programmet så det går att köra

C++-programmet vi skrivit in finns än så länge bara i form av källkod, och den kan inte köras av datorn. Därför måste programmet kompileras och länkas, eller "byggas". Det gör vi genom att klicka Build -> Build Solution, alternativt genom att trycka genvägen Ctrl+Shift+B på tangentbordet. Genvägarna kan bli olika i olika installationer, till exempel F7 för att bygga projektet.

Menyval i Visual Studio-fönstret

Bild 12: Starta programmet

Sen startar vi programmet genom att klicka Debug -> Start Debugging, alternativt genom att trycka på F5.

Menyval i Visual Studio-fönstret

Man kan som synes också köra utan debuggern (Start Without Debugging), men medan vi skriver programmet är det ofta praktiskt att jobba i debuggern.

Bild 13: Eller bara starta programmet

Om man startar programmet utan att ha byggt det först, får man en fråga om man vill bygga det.

Projektet är inaktuellt

Bild 14: Va? Inget hände?

Vi startar programmet, men det ser inte ut som att något händer. Kanske hinner vi se ett fönster dyka upp på skärmen, och sen försvinna direkt.

Det beror på att utmatningen från programmet, dvs texten Hej igen, världen!, skrivs ut i ett textfönster, men sen är ju programmet slut, och eftersom programmet avslutats så stängs fönstret.

Om man startar programmet med Start Without Debugging i stället för Start Debugging kommer Visual Studio automatiskt att skriva Press any key to continue . . . och vänta på att man trycker en tangent innan fönstret stängs.

Alternativt kan vi modifiera programmet så det inte avslutas direkt efter utskriften. Man kan göra på flera sätt, och ett vanligt sätt är att man anropar den Windows-specifika funktionen _getch, men här är ett som följer C++-standarden, vilket betyder att programmet går att kompilera och köra även till exempel på Linux:

Visual Studio-fönstret

Bild 15: Programmet körs

Nu fungerar det bättre. Det är inte förrän vi trycker på RETUR-tangenten som programmet avslutas och fönstret försvinner. Men de svenska tecknen blev visst konstiga?

Textfönstret med programkörningen

"Bild" 16: Rätta de svenska tecknen

Att de svenska tecknen blev konstiga beror på att Windows använder olika teckenkoder i det grafiska gränssnittet och i textfönster. Det har att göra med bakåtkompatibilitet med gamla system, och är kanske inte så viktigt, men vi kan åtgärda det genom att skriva in de särskilda teckenkoderna i C++-programmet:

#include <iostream>

int main() {
  std::cout << "Hej igen, ";
  std::cout << "v\204rlden!\n";
  std::cout << "Tryck ENTER f\224r att avsluta programmet.\n";
  while (std::cin.get() != '\n')
    ;
}

Koderna: Å = \217 Ä = \216 Ö = \231 å = \206 ä = \204 ö = \224

(Teckenkoderna skrivs med det oktala talsystemet, dvs med basen 8. I det vanliga decimala talsystemet, dvs med basen 10, skrivs exempelvis teckenkoden för Å som 143.)

Notera att det här är något man råkar ut för just med konsolprogram i Visual Studio. Gör man fönsterprogram i Windows, eller jobbar på en Mac eller i Linux, slipper vi problemet.

Bry dig inte om att lära dig koderna utantill inför tentan! På tentan räcker det att bara skriva ÅÄÖ.

Ett alternativt och kanske bättre sätt att få svenska tecken att fungera är att ändra teckenuppsättning ("code page"). Det står mer i avsnittet om C-program.

Bild 17: Riktiga svenska tecken

Äntligen är allt perfekt!

Textfönstret med programkörningen


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 27 oktober 2014