C: Inlämningsuppgifter

Räkna inte med att uppgifterna tar lika lång tid att göra. Gör uppgifterna i egen takt.

Instruktionerna här gäller Windows, men man kan också göra uppgifterna under Linux eller Mac OS X. Flera studenter har redan gjort det. För en del av uppgifterna kan det dock kräva en del extraarbete.

Det finns några C-uppgifter, som går ut på att programmera i C, och några uppgifter som handlar om "professionalism i programmering". Om man går campuskursen (men inte distanskursen) har de tre professionalism-uppgifterna deadlines, när de ska vara inlämnade.

Förutom de här inlämningsuppgifterna finns det också övningar. De behöver inte lämnas in, men det betyder inte att man kan hoppa över dem, för man klarar (förmodligen) inte inlämningsuppgifterna och tentan om man inte först gör övningsuppgifterna.

Om tiden: Tänk på att den här kursen motsvarar 5 veckors heltidsstudier, dvs ungefär 5 * 40 = 200 timmar. Det gäller för någon sorts normalstudent, så man kan mycket väl behöva lägga ner betydligt mer tid. En del av tiden används till föreläsningar och att läsa i kursmaterialet, en del av tiden är bokad i datorsalen, men en stor del av tiden går åt till att arbeta hemma (eller på annan icke bokad tid och plats) med övningar och inlämningsuppgifter.
Tänk också på att just programmering är känt för att vara ett ämne som en del har förhållandevis lätt att komma igång med, medan andra behöver jobba mer, längre och hårdare.

Arbeta gärna i grupper om två, i alla fall på campuskursen. Men man bör välja en labbkompis som är ungefär lika bra eller dålig som man själv. Annars är risken stor att den ena personen gör allt jobbet, medan den andra sitter bredvid och inte förstår.

Redovisa varje uppgift när du blir klar med den. Samla inte ihop alla och skicka in dem i klump.

Om samarbete på inlämningsuppgifterna: Varje grupp (som normalt består av en eller två studenter) ska göra en egen lösning, och skicka in den, men det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med. Varje lösning måste ange namnet på alla som bidrog i arbetet. Samarbete är alltså tillåtet, men måste redovisas.

Observera vad det står i rutan ovanför. Det står att samarbete är tillåtet, men varje grupp ska göra en egen lösning. Något som inte är tillåtet att utgå från en existerande lösning, som man till exempel fått av en kamrat, och ändra lite i den så man tror att läraren inte ska känna igen den. Man måste alltså göra en egen lösning.

Obs! Innan man får skicka in inlämningsuppgifter i den här kursen ska man fylla i en särskild fusk-enkät!


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 5 oktober 2016