C: Inlämningsuppgift 2, Simhopp

Specifikation

Skriv ett program som läser in en simhoppares startnummer, hoppnummer, svårighetsgrad och 7 domarpoäng. Efterhand som domarpoängen läses in summeras dessa och största och minsta domarpoäng bestäms. Slutligen beräknas hoppets poäng och skrivs ut. Skärmen ska se ut enligt nedan, där du har matat in de understrukna delarna.
	Startnummer (avsluta med 0): 235
	Hoppnummer: 7
	Svårighetsgrad: 2.3
		
	Domarpoäng 1: 6.5
	Domarpoäng 2: 7.0
	Domarpoäng 3: 7.5
	Domarpoäng 4: 5.5
	Domarpoäng 5: 6.0
	Domarpoäng 6: 7.0
	Domarpoäng 7: 6.5

	Hoppoäng: 45.54
	
	Tryck tangent för nytt hopp!
Hoppoängen räknas ut genom att man efter inläsningen minskar summan av alla domarpoäng med minsta och största domarpoäng och beräknar ett medelvärde av de resterande domarpoängen. Slutligen multipliceras detta medelvärde med 3 och med svårighetsgraden.

Programmet ska upprepa, så man kan mata in nya hopp, och avslutas direkt om startnummer 0 inläses. Inga arrayer (även kallade vektorer) ska användas.

Extra (ej obligatoriskt): Säker inmatning av domarpoäng mellan 0 och 10 i steg om 0.5.

Glöm inte!

Fungerar programmet? Glöm inte att provköra programmet, med olika kombinationer av indata, för att försöka hitta fel! Kom ihåg vad vi lärde oss i inlämningsuppgift 1.

Är programmet lätt att läsa och förstå? Glöm inte att indentera och formatera programmet på ett bra sätt, och att ge informativa och rättvisande namn på variabler och annat! (Se även avsnittet Kodningsstil!)

Redovisning

Programmet redovisas genom att det uppvisas och provkörs för läraren. Läser du kursen på distans skickar du källkoden (.c-filen) med e-post. Godkänd redovisning utgör en del av delkurs 2 i Programmering C.

På campuskursen är tanken i första hand att två studenter ska arbeta tillsammans, men det går också bra med grupper, och rapporter, på en eller (i nödfall) tre studenter.

Om samarbete på inlämningsuppgifterna: Varje grupp (som normalt består av en eller två studenter) ska göra en egen lösning, och skicka in den, men det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med. Varje lösning måste ange namnet på alla som bidrog i arbetet. Samarbete är alltså tillåtet, men måste redovisas.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 9 februari 2016