Svenska språket: Satsradning

Satsradning är ett av de allra vanligaste felen. Satsradning innebär att man skriver två huvudsatser, det vill säga satser som kan fungera som fullständiga meningar, efter varandra i samma mening.

Exempel:

Det är fel. Skriv så här i stället: Men de flesta språkregler har undantag, och man får bryta mot dem om man vet vad man gör. Det finns satsradningar som fungerar, även om de för det mesta är felaktiga eller olämpliga. Det här är en satsradning som fungerar bra: Här är en nästan likadan satsradning som inte alls fungerar: Att luska ut vad som skiljer dem åt, och försöka formulera en regel som säger när satsradning är tillåten, lämnas som övning åt läsaren.

(De två sista exemplen är hämtade ur Språkspalten i Svenska Dagbladet 12 oktober 2003.)


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 29 april 2005