Thomas Padron-McCarthy: Map

Here is a map of the Örebro university campus area, stolen from the official Örebro university home page, but as a more easy-to-use GIF picture instead of a PDF file. Click on the map for a larger version.

Click here to see where my room is.

B Biblioteket (universitetsbiblioteket; aula)
E Entréhuset (ekonomi- och planeringsavdelningen; kommunikationsavdelningen; personalavdelningen; rektor och rektorskansli; samverkanskansliet; utbildnings- och forskningsavdelningen; Akademibokhandeln)
F Forumhuset (Humanistiska institutionen och Pedagogiska institutionen)
G Gymnastikhuset (Institutionen för idrott och hälsa)
I Idrottshallar
K Kårhuset
L Långhuset (Institutionen för samhällsvetenskap; Institutionen för ekonomi, statistik och informatik)
P Prismahuset (Institutionen för vårdvetenskap och omsorg; Institutionen för naturvetenskap)
T Teknikhuset, Tekniklaboratoriet (Institutionen för teknik)
Ö Östra Mark (gäst- och konferensgård)
P Parkeringsplats
1 Gravfält från järnåldern
2 Friidrottsarena
3 Sportfält


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se) April 8, 2003