Fusk-enkät för kursen Databasteknik f��r civilingenj��rer

Tid och datum: 2023-12-10 11:21:37
IP-nummer: 44.197.101.251

Fusk-enkät för kursen Databasteknik f��r civilingenj��rer. Du måste besvara den här enkäten, och besvara den korrekt, innan du får lämna in examinationsuppgifter i kursen.

Enkäten går inte att skicka in förrän man svarat rätt på samtliga frågor.

 1. Vad menas med plagiat?

  En sorts jordbruk, särskilt för odling av exportgrödor som bomull eller kaffe.
  En sorts skylt.
  Att man är kraftigt berusad.
  Att man kopierat någon annans arbete och låtsas att det är ens eget, antingen genom att uttryckligen påstå att man gjort det själv, eller genom att inte ange att man lånat det.

 2. Vad menas med fusk?

  Den person som kör ett ekipage med häst och vagn eller släde.
  Att man slarvar och till exempel stavar fel i en inlämningsuppgift.
  Att man använder otillåtna hjälpmedel vid en examination, eller försöker vilseleda, till exempel genom plagiat.

 3. Vad kan hända om man fuskar?

  Man kan få en särskild medalj och gratis kaffe under resten av studietiden.
  Man kan få göra om uppgiften som man fuskade på, men annars kan inget hända.
  Man kan bli anmäld till disciplinnämnden, tvingas vänta i veckor eller månader innan de hinner ta upp fallet, och sen bli avstängd från studierna och tvingas återbetala studiemedel man fått. Därefter måste man göra om uppgiften man fuskade på.
  Man kan bli polisanmäld och dömas till fängelse upp till sex månader.

 4. När kan man fuska?

  Bara på tentamensskrivningar.
  På all examination, till exempel på laborationer, inlämningsuppgifter och uppsatser.

 5. Är det tillåtet att samarbeta på examinationsuppgifter?

  Ja, alltid.
  Ja, ibland. Det finns till exempel grupparbeten och projektuppgifter, där det är meningen att flera studenter ska samarbeta.
  Nej, aldrig.

 6. Är det tillåtet att samarbeta under studierna, när det inte är en examinationsuppgift?

  Nej, aldrig.
  Ja, men bara på onsdagar.
  Ja, åtminstone om inget annat är sagt.

 7. Är det plagiat om man kopierar något men anger källan?

  Nej, aldrig.
  Nej, inte om man tydligt anger både vad som är kopierat, och varifrån det är kopierat.
  Ja, alltid.

 8. Är plagiat samma sak som upphovsrättsbrott?

  Ja.
  Nej. Om man skriver om en text med egna ord, eller ritar om en bild, räknas det kanske inte som brott mot upphovsrätten, men det kan vara plagiat. Om man kopierat något, och tydligt angett att det är en kopia, och varifrån, är det inte plagiat, men det kan vara ett brott mot upphovsrätten.

 9. Är det plagiat om man kopierar en text och ändrar lite i den?

  Nej, man har ju inte kopierat exakt.
  Ja, om man inte anger källan och visar att texten ursprungligen kommer från den.

 10. Är det plagiat om man återger en text, men man har inte markerat den på datorn och klistrat in den i sitt dokument, utan man har skrivit in den på tangentbordet?

  Nej, man har ju inte kopierat.
  Ja, om man inte anger källan och visar att texten ursprungligen kommer från den. Det spelar ingen roll hur man matade in den.

 11. Är det plagiat om man kopierar en bild och ändrar lite i den?

  Nej, man har ju inte kopierat exakt.
  Ja, om man inte anger källan och visar att bilden ursprungligen kommer från den.

 12. Är det plagiat om man återger en bild, men man har inte markerat den på datorn och klistrat in den i sitt dokument, utan man har ritat den på nytt?

  Nej, man har ju inte kopierat.
  Ja, om man inte anger källan och visar att bilden ursprungligen kommer från den. Det spelar ingen roll hur man matade in den.

 13. Är det plagiat om man kopierar ett datorprogram eller en konstruktionsritning och lämnar in det som sitt eget?

  Nej, plagiat gäller uppsatser och andra dokument.
  Ja, om man inte anger källan och visar att det man kopierat ursprungligen kommer från den.

 14. Är det plagiat om man kopierar en hårtorksdesign i frigolit och lämnar in den som sin egen?

  Nej. Plagiat gäller uppsatser, ritningar och andra dokument, inte hårtorkar gjorda i frigolit.
  Ja, om man inte anger källan och visar att det man kopierat ursprungligen kommer från den.

 15. Är det plagiat om man kopierar ett datorprogram eller en konstruktionsritning och ändrar lite i den?

  Nej, man har ju inte kopierat exakt.
  Ja, om man inte anger källan och visar att det man kopierat ursprungligen kommer från den.

 16. Är det plagiat om man kopierar en text, bild, programkod eller något annat från en publik webbplats, till exempel Aftonbladet eller Wikipedia, utan att ange källan?

  Nej, plagiat kan det bara vara från "stängda" källor, som uppsatser, böcker och vetenskapliga artiklar.
  Från Aftonbladet, men inte från Wikipedia, eftersom Wikipedias innehåll är licensierat under Creative Commons-licensen, som tillåter kopiering.
  Ja, plagiat är plagiat. Det spelar ingen roll varifrån man kopierat, eller vad som är tillåtet att göra upphovsrättsligt.

 17. Om man anger källan, och tydligt anger vad som är kopierat, kan man då kopiera text och bilder rakt av?

  Nej, det är plagiat.
  Ja. Däremot kanske ens uppgift inte blir godkänd, om ens eget bidrag inte är tillräckligt. Det kan också vara ett brott mot upphovsrätten.

 18. Om man kopierar något, och anger källan genom att ta med den i referenslistan längst bak i sin uppsats, men i övrigt inte anger att man kopierat, är det okej då?

  Ja, man har ju angett källan!
  Nej, det är inte okej. Man måste tydligt ange vad som är kopierat.

 19. Om man inte kopierar, utan man läser en text och skriver sen om den med helt andra ord, då kan det väl inte vara plagiat?

  Nej, man har ju inte kopierat.
  Det kan vara plagiat, om man inte anger källan och att idéerna och tankarna ursprungligen kommer från den. Det är inte bara ord och formuleringar som kan plagieras. Även idéer, tankar, upptäckter och uppfinningar kan plagieras.

 20. Vi har sagt att plagiat betyder att man kopierat någon annans arbete och låtsas att det är ens eget. Men kan man plagiera sig själv?

  Nej, det går förstås inte. Det är ju ens eget arbete!
  Ja, om man lämnat in eller publicerat hela eller delar av samma arbete tidigare, men låtsas att det är nytt, kan det vara så kallat självplagiat. Det är också en typ av fusk. Om en forskare upptäcker något nytt och får en artikel publicerad i en tidskrift om sin upptäckt, vore det konstigt om hon kunde skicka in samma artikel till en annan tidskrift och låtsas att den är ny!

 21. Kan jag låta någon annan, som min kompis eller ett AI-program, hjälpa mig att skriva min rapport?

  Javisst. Det är alltid tillåtet.
  Nej. Det är aldrig tillåtet.
  Det beror på. Om det är en individuell examinationsuppgift måste man göra hela uppgiften själv, utan hjälp av någon. I andra sammanhang kan det vara tillåtet, om man tydligt anger vilken hjälp man fått, och med vilka delar av uppgiften. Däremot kanske ens uppgift inte blir godkänd, om ens eget bidrag inte är tillräckligt. Tänk på att noga läsa instruktionerna för varje examinationsuppgift, och fråga läraren om något är oklart.

 22. Kan lärarna upptäcka om man fuskar?

  Nej, det är helt omöjligt.
  Ja, lärarna vet allt. De är inte bara kloka och vackra, utan också ofelbara.
  Ja, det händer. Man kan tro att en lärare som sitter och rättar hundra inlämnade svar på samma uppgift inte märker om ett par av dem är likadana. Men tänk på att alla lösningar har egenheter, antingen saker som är fel eller bara gjorda på ett särskilt sätt. När läraren för andra gången får se samma konstiga detalj märks det väldigt tydligt.

 23. Man får inte fuska själv, men är det tillåtet att hjälpa någon annan att fuska? Får man till exempel skicka en kopia på sin lösning på en inlämningsuppgift till en kamrat, så kamraten kan lämna in den som sin egen?

  Ja, ansvaret faller helt och hållet på den som fuskar.
  Nej, att hjälpa någon annan att fuska ses också som en form av fusk, och man kan bli fälld i disciplinnämnden för det. Dessutom finns risken att man får sitta där i disciplinnämnden och försöka förklara vem som egentligen kopierat vem.

 24. Min labbkompis hade inte tid att göra uppgiften. Kan jag skriva dit hennes namn i alla fall, så hon också blir godkänd?

  Nej.

 25. Normalt måste man ange alla källor, och allt samarbete, på examinationsuppgifter. Varför?

  För att läraren ska kunna bedöma om den enskilde studentens lösning verkligen är en egen lösning, så att studenten bidragit tillräckligt mycket själv, till exempel så att samarbetet verkligen är ett samarbete och inte består i att studenten gjort en mer eller mindre exakt kopia av något som en annan student gjort. Studentens eget bidrag till lösningen ska också vara tillräckligt stort.
  För att läraren ska kunna bedöma om det är rent fusk, exempelvis om en student fått eller stulit en färdig lösning, ändrat lite i den för att det inte ska se ut som samma lösning, och lämnat in den som sin egen.
  För att träna studenterna i akademiskt arbete, där det är viktigt att noga redovisa metoder, hjälpmedel, källor, finansiering och samarbete.
  Alla ovanstående.

 26. Tycker du att du har förstått vad som menas med fusk och plagiat, och hur man bör hantera sådana frågor i sina egna studier?

  Nej.
  Ja.

 27. Kommer du att fuska på examinationsuppgifterna?

  Ja, alltid.
  Ja, ibland.
  Nej, aldrig.

 28. Skriv ditt personnummer här:
 29. Skriv ditt namn här:
 30. Uppgifterna som samlas in i enkäten används för att säkerställa att studenter som lämnar in inlämningsuppgifter och deltar i annan examination också tagit del av, och förstått, information om plagiat och annat fusk. Jag samtycker till automatisk databehandling av uppgifterna i den här enkäten:

  Nej.
  Ja.

Enkäten går inte att skicka in förrän man svarat rätt på samtliga frågor.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 23 augusti 2023.
Den här webbsidan är skapad med GNU Emacs, det moderna verktyget för effektiv webbpublicering.

Valid HTML 4.01 Viewable With Any Browser