PDA-applikationer med .NET: Lösningar till tentamen 2007-01-11

Observera att detta är förslag på lösningar. Det kan finnas andra lösningar som också är korrekta, och det kan hända att en del av lösningarna är mer omfattande än vad som krävs för full poäng på uppgiften. En del av lösningarna är kanske inte fullständiga, utan hänvisar bara till var man kan läsa svaret.

Uppgift 1 (5 p)

Se kursmaterialet

Uppgift 2 (5 p)

Se kursmaterialet

Uppgift 3 (5 p)

Se kursmaterialet

Uppgift 4 (5 p)

Se kursmaterialet

Uppgift 5 (10 p)

    private void checkBox1_CheckStateChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      this.button1.Visible = this.checkBox1.Checked;
      increment();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.checkBox1.Visible = !this.checkBox1.Visible;
      increment();
    }

    private void checkBox2_CheckStateChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      this.button2.Visible = this.checkBox2.Checked;
      increment();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.checkBox2.Visible = !this.checkBox2.Visible;
      increment();
    }

    private int antal = 0; // Medlemsvariabel i klassen

    private void increment()
    {
      ++antal;
      this.label1.Text = "Antal: " + antal;
    }

Uppgift 6 (10 p)

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        SqlCeConnection con = new SqlCeConnection();
        SqlCeCommand com = new SqlCeCommand();
        con.ConnectionString = db_connection_name;
        con.Open();
        com.Connection = con;
        com.CommandText =
          "insert into planeter " +
          "(nummer, namn, befolkning) " +
          "values (" +
          this.textBox1.Text + ", '" +
          this.textBox2.Text + "', " +
          this.textBox3.Text + ")";
        com.ExecuteNonQuery();
        con.Close();
        MessageBox.Show("Sparat planeten.");
      }
      catch (SqlCeException ex)
      {
        MessageBox.Show("Misslyckades med att " +
                "köra insert-frågan: " +
                 ex.Errors[0].Message);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Misslyckades med att " +
                "köra insert-frågan: " +
                ex.ToString());
      }
    }


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) 6 januari 2007