PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2010-05-08

Det här är hemtentan som går lördag 8 maj 2010 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 8 maj 2010.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten särskilt ofta, och det händer ibland att e-brev tar ganska många timmar på sig att komma fram.
  5. Använd helst Visual Studio 2008. I nödfall fungerar det med 2005, men använd helst 2008.
  6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  7. Om du inte senast på måndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

En golfbil är ett litet fordon som man använder för att undvika att få motion medan man spelar golf:

En golfbil

Bjällringe golfklubb har fem golfbilar, som de lånar ut till dem som spelar golf på klubbens golfbana. För att hålla reda på vilka bilar som för tillfället är utlånade, lediga och trasiga, antecknar vaktmästaren i ett textdokument i sin handdator:

Textdokumentet: OK

Men i ett textdokument kan man skriva vad som helst, och i den stressade situationen på golfbanan rör han ibland till det:

Textdokumentet: Kaos!

Då måste han gå ut och inventera golfbilarna för hand. För att slippa det vill vaktmästaren nu ha en applikation till sin handdator. Man ska kunna ange för varje golfbil om den är utlånad, ledig eller trasig. Det ska inte gå att röra till det som i ett textdokument. Här är ett förslag på hur det skulle kunna se ut:

Förslag på applikation

Övriga krav som finns på programmet:


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 7 maj 2010